Onze standpunten

Zorg

Lokaal Apeldoorn vindt het van het grootste belang dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor alle inwoners van Apeldoorn en dat er voldoende aandacht is voor preventie en gezondheidsbevordering. We willen de kwaliteit van zorg waarborgen en zorgen voor een goede samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en organisaties. Dit bijvoorbeeld door middel van investeringen in de zorginfrastructuur en het ondersteunen van innovaties in de zorg.

Dorpen, wijken en buurten

In het kort

Waar maken wij ons hard voor? 

Organiseren op wijkniveau.

Hulp moet zo dicht mogelijk bij de mensen worden aangeboden en georganiseerd. Met snel en effectief maatwerk, door mensen die de buurt en de mensen goed kennen.

Effectiviteit van de dingen die we doen meetbaar maken.

Nu, een aantal jaren ná de decentralisatie is het zaak opnieuw vast te stellen of we het wel goed hebben gedaan en het nog steeds goed doen. Waar gaat het goed of fout? Hebben we er van geleerd? Kunnen we nog meer leren? En dat zijn geen vragen aan de directie, maar vooral vragen aan de mensen op de werkvloer. Als we hulp bieden willen we weten of dit de juiste hulp is. Dat begint met weten waar we begonnen zijn, aangeven door de hulpvrager. Wat hij/zij nodig heeft en wil bereiken, en weten of dat doel bereikt is.

Opeenstapeling van bezuinigingen voor minima voorkomen.

Iedereen moet naar draagkracht (in)leveren, waarbij de (financieel) zwakkeren moeten worden ontzien. Bij beslissingen die het gemeentebestuur neemt, moet altijd de draagkracht van de minima meegewogen worden.

Een goed georganiseerd Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet meer zorgen voor objectieve beoordeling van ouder en kind en hun vraag centraal stellen. Het moet zich beperken tot het verzamelen van expertise die in de markt aanwezig is zodat ze deze kan aanbieden aan hulpvragers. Er moet minder in eigen hokjes worden gedacht en gebruik worden gemaakt van totale aanwezige kennis bijvoorbeeld de artsen en verpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zij zijn bekend met iedereen onder de 18 jaar in Apeldoorn. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om vroeg signalen op te pikken en gezinnen naar de juiste voorliggende voorzieningen te begeleiden. Mocht zich een hulpvraag voordoen dan kan JGZ deze sneller en objectiever beoordelen en plaatsen op basis van eerdere ervaringen met het betreffende kind.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. De gemeente én onderwijsinstellingen kunnen hun daarbij helpen.

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Als dat, om wat voor reden dan ook, niet lukt, moet er hulp geboden worden. Dat gaat nog beter als er optimale samenwerking is tussen alle partners in dit speelveld. De gemeente moet hier een verbindende rol in spelen.