Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Over ons

De wereld om ons heen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Informatie is een ‘muisklik’ bij ons vandaan en op ieder gewenst moment, overal beschikbaar. ‘Vrienden’ komen uit de buurt waar we opgroeien en met evenveel gemak van het andere eind van de wereld. We ontmoeten ze fysiek maar ook via apps, games en sociale netwerken. Met de wereld binnen ons handbereik hechten we ook nog steeds heel veel waarde aan onze lokale omgeving, onze eigen (culturele) achtergrond. Een maatschappij waar we heel direct (familie, buurt, stad, dorp) deel van uitmaken. Dit alles heeft niet alleen invloed op de manier waarop we met elkaar omgaan maar ook op de manier hoe we ons persoonlijk ontwikkelen en de wijze waarop we (met elkaar) willen leven. Dit gebeurt niet meer in strak gescheiden en geordende kaders: school voor het leerproces, thuis voor opvoeding, werk voor inkomen en vrije tijd voor vaardigheidsontwikkeling. Het is een maatschappij die meer dan ooit door ons zelf vorm kan worden gegeven. De vele mogelijkheden, de (relatieve) rijkdom, de technologische ontwikkelingen stellen ons in staat om helemaal zelfstandig als individu te kunnen functioneren en ons leven in te richten. Tegen deze achtergrond spelen zich de gemeenteraadsverkiezingen 2018 af. Ook hier zijn er veel keuzes mogelijk. Lokaal Apeldoorn waardeert hetzelfde als u: Apeldoorn en dorpen, onze lokale omgeving in al haar facetten, onze maatschappij waarin we direct kunnen deelnemen en invloed kunnen hebben. Die keus kunt ook u maken op 21 maart 2018 stem dichtbij: Lokaal Apeldoorn!

Wie zijn wij

Lokaal Apeldoorn is een lokale politieke partij van en voor alle inwoners van de gemeente Apeldoorn. Wij kijken niet naar etniciteit, religie, sociale – culturele achtergrond of leeftijd. Wij worden niet afgeleid door landelijke gebeurtenissen en hebben maar één focus: opkomen voor de belangen van alle mensen die in de stad, een dorp of het buitengebied van de schitterende gemeente Apeldoorn wonen; voor u dus!

Wat willen wij

Lokaal Apeldoorn staat voor een Apeldoorn en de dorpen waar het goed wonen en werken is. Wij denken in oplossingen. Verwacht van ons een actieve deelname aan bestuur en samenleving om zo zaken geregeld te krijgen die voor inwoners van belang zijn. Wij durven inwoners verantwoordelijkheid te geven voor hun directe leefomgeving. Sociale betrokkenheid is voor ons vanzelfsprekend en buren, verenigingen en bedrijven leveren hieraan hun eigen bijdrage. Wij staan voor een gemeentelijke overheid die solide en betrouwbaar is. Die doelmatig is georganiseerd en doeltreffend haar zaken uitvoert.

Hoe zien wij dat

Lokaal Apeldoorn wil actief deelnemen aan het bestuur van de stad door verantwoordelijkheid te dragen in het college en zo veel mogelijk leden te hebben in de gemeente raad. Wij stellen ons constructief en pragmatisch op. Wij nemen, in de huidige collegeperiode actief deel aan het bestuur van Apeldoorn en de dorpen. In de raad zijn wij vertegenwoordigd met vier raadsleden en twee fractie-vertegenwoordigers en in het college dragen wij verantwoordelijkheid door de inbreng van onze wethouder. Lokaal Apeldoorn heeft een bestuur bestaande uit vier personen en een steeds groter wordende groep mensen die zich inzetten om Apeldoorn en de omliggende dorpen meer en meer Lokaal te maken. Lokaal Apeldoorn vindt dat je als lokale overheid mensen moet uitdagen en moet faciliteren. Dat vraagt niet alleen van de gemeente maar ook van alle inwoners een actieve houding. De overheid is soms regisseur, vaak contactpunt en meestal medespeler. Alleen samen kunnen wij onze leefomgeving verbeteren. Het gaat tenslotte om iets dat van ons allemaal is: Ons Apeldoorn.