Onze standpunten

Verkeer en bereikbaarheid

Lokaal Apeldoorn werkt aan verbetering van verkeersdoorstroming, leefbaarheid dorpen, slim onderhoud van wegen, schone energiehubs, verkeersveiligheid, fietsfaciliteiten en bereikbaarheid per auto, trein en openbaar vervoer.

Dorpen, wijken en buurten

In het kort

Waar maken wij ons hard voor?

Doorstroming ring verbeteren.

De eerste stap in de doorstroming van de ring wordt door Lokaal Apeldoorn nu aan gewerkt; de tunnel in de Laan van Osseveld. Om de rest van de doorstroming ook te verbeteren moeten we ook aan de gang over een tunnel onder het spoor bij de Laan van Spitsbergen en de Laan van Erica. Ook het knelpunt Zwolseweg-Hertenlaan/Reeënlaan moet worden onderzocht. Aanpassing aan de Laan van de Mensenrechten moet veel verkeer door de binnenstad tegengaan

Rondweg dorp Loenen/leefbaarheid dorpen.

Al jaren zijn er plannen, een oplossing blijft uit. De verantwoordelijkheid ligt bij de provincie en het Rijk. Het gemeentebestuur moet via een goed georganiseerde lobby, druk op de ketel blijven houden voor de leefbaarheid in Loenen. Daarnaast wil Lokaal Apeldoorn overlast van vrachtverkeer en motoren in de dorpen en het buitengebied beperken.

Onderhoud van wegen.

De afgelopen jaren is er een behoorlijke inhaalslag geweest in het achterstallige onderhoud. Zaak is nu om het onderhoud nu niet met behulp van een agenda en een kalender uit te voeren, maar slim, effectief, doelmatig en deskundig. Dat heet: asset-management. Hierbij willen we versteende stukken meer gaan vergroenen en langs wegen de lanenstructuren versterken of aanplanten.

Schoon tanken.

Lokaal Apeldoorn wil haast maken met Clean Energyhubs. Plekken waar je snel en schoon kan tanken (elektrisch, waterstof etc.). Daarnaast moeten er meer laadpleinen komen bij winkelcentra en attracties. Het plaatsen van losse laadpalen in de openbare ruimte moeten passen bij het straatbeeld om verrommeling tegen te gaan en niet leiden tot een tekort aan andere parkeermogelijkheden.

Verkeer toeristische attracties.

Er blijft grote druk bestaan op de driehoek Amersfoortseweg/Wilslaan/Jachtlaan door een concentratie van publiekstrekkers. Lokaal Apeldoorn gaat voor een structurele oplossing van de parkeer- en verkeersdruk in Apeldoorn West.

Verkeersveiligheid.

Hard rijden is de grootste ergernis van onze inwoners. We willen Apeldoorn niet vol leggen met drempels. Lokaal Apeldoorn denkt dat innovatie hier een bijdrage aan kan leveren. Auto’s worden slimmer (intelligente snelheidssystemen) en wanneer wij de juiste data aanleveren aan navigatiesystemen kunnen we verkeer beter en veiliger door de gemeente leiden.

Veilige schoolroutes en veiligheid rondom scholen, buurthuizen en ouderencentra.

De meest kwetsbare groep in het verkeer zijn onze jeugd/jongeren en ouderen. Op plekken waar deze groepen veel samenkomen zoals scholen en ouderencentra moet nog extra aandacht worden besteed zodat zij veilig door het verkeer kunnen. Hierbij geven we prioriteit aan de veilige schoolroutes.

Ruimte voor de fiets.

De fiets moet meer gefaciliteerd worden binnen de ring van Apeldoorn en in de dorpen. Dat kan door sneller groen bij verkeerslichten met handige apps of automatisch wanneer het regent. De fiets krijgt binnen de ring een prominentere plek, daarbij hoort ook het gratis stallen in onze stallingen en bij het station. Voor omwonenden van de binnenstad zou voor fiets en scooter een abonnement voor nachtstalling in het leven geroepen moeten worden.

Ruimte voor de voetganger en inwoners met een beperking.

In onze winkelgebieden in de stad en de dorpen moet het goed vertoeven zijn voor voetgangers, een plek om te rusten en een plek waarbij je niet het gevoel hebt door fietsers of scooters aangereden te worden. De inrichting moet zo zijn dat ook onze inwoners met een beperking zich thuis en veilig voelen

Bereikbaarheid van Apeldoorn.

Wij blijven ons inzetten voor de bereikbaarheid van Apeldoorn. Per auto of vrachtverkeer via de A1 en A50. Maar ook per spoor richting randstad, Berlijn en de stoptrein via Apeldoorn West richting Amersfoort. Ook het openbaar vervoer is van wezenlijk belang. Wij gaan voor bereikbare wijken, dorpen en buitengebied. Nieuwe innovatieve concepten en vrijwillige inzet kunnen hieraan bijdragen.