Onze standpunten

Onderwijs

Lokaal Apeldoorn wil meer stageplaatsen creëren en samenwerking tussen bedrijven, organisaties en onderwijs op het gebied van lokale geschiedenis bevorderen. Ook pleiten ze voor effectiever gebruik van schoolgebouwen, evenwichtige verdeling van scholen in dorpen en wijken en hoger onderwijs in Apeldoorn met passende huisvesting.

Dorpen, wijken en buurten

Waar maken wij ons hard voor?

Titel

Apeldoorn stagestad.

De inspanningen van de gemeente om instellingen en bedrijven te stimuleren in stageplaatsen moeten uitgebreid worden. Op die manier kunnen we een nieuwe generatie Apeldoorners mede-opleiden en motiveren tot gelukkige inwoners van onze mooie woonplaats.

Samenwerking tussen bedrijven, organisaties en onderwijs op het gebied van lokale geschiedenis kust en cultuur.

Kennis van Apeldoornse historie maakt mensen trotser, blijer en zuiniger op hun woonplaats. Afgelopen jaren is hier mee gestart op scholen met een boekje met 10 verhalen “Lang geleden in Apeldoorn”. De aandacht en onderhoud van scholen voor (oorlogs)monumenten is hier ook een voorbeeld van. Lokaal Apeldoorn ziet deze aandacht ook op andere wijzen standaard opgenomen worden in het schoolprogramma.

Effectiever gebruik van schoolgebouwen.

Schoolgebouwen zijn doorgaans het middelpunt van een buurt of dorp. Lokaal Apeldoorn wil dat deze gebouwen ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Kinderopvang, bibliotheek, ontmoetingsplek, de mogelijkheden zijn eindeloos. Bij nieuw- of verbouw of groot onderhoud dient daar al rekening mee te worden gehouden.

Basisscholen in de wijk of buurt.

Lokaal Apeldoorn streeft ernaar, in samenwerking met de onderwijsinstellingen om tot een evenwichtige verdeling van scholen in dorpen en wijken te komen.

Hoger onderwijs in Apeldoorn.

Mede door de inzet van Lokaal Apeldoorn gaat het de goede kant op met Hoger Beroeps Onderwijs en Universitair onderwijs in Apeldoorn. Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering staat in de steigers en de opleidingen die daarbij horen worden aangeboden door Saxion, Universiteit Twente maar ook door het ROC waardoor doorstroming mogelijk is. Voor Lokaal Apeldoorn is het belangrijk dat de studenten ook daadwerkelijk in Apeldoorn hun plek vinden en zal er passende huisvesting gerealiseerd moeten worden.