Onze standpunten

Klimaat en duurzaamheid

Lokaal Apeldoorn pleit voor verantwoord waterbeheer, natuurinclusief bouwen, energietransitie op innovatieve wijze, biodiversiteit en ecologische bermen, groene daken, lobby voor noordelijke Betuweroute, warmtetransitie met waterstof en praktische duurzaamheid door te beginnen met besparen.

Dorpen, wijken en buurten

In het kort

Waar maken wij ons hard voor?

Verantwoord waterbeheer.

Als gevolg van klimaatverandering kennen we hele natte periodes en hele droge periodes. Lokaal Apeldoorn vindt dat iedereen eenvoudig zijn steentje kan bijdragen, maar de gemeente wel als initiatiefnemer of regievoerder een rol moet vervullen.

Natuurinclusief bouwen.

Het is belangrijk dat er bij woningbouw rekening gehouden wordt met de natuur. Lokaal Apeldoorn pleit voor veel groen en plekken waar ook vogels, insecten, vlinders en vleermuizen een eigen plekje hebben om te wonen.

Energietransitie.

We kunnen beter besparen dan opwekken. En als we energie opwekken laten we dat dan vooral op een innovatieve wijze doen zoals bijvoorbeeld met water uit de beken en sprengen waar Apeldoorn om bekend staat. We willen geen weilanden vol met zonnepanelen, maar vooral panelen op daken. Windmolens die overlast veroorzaken voor onze inwoners willen wij niet plaatsen

Biodoversiteit en ecologische bermen.

Afgelopen jaren heeft Apeldoorn al de slag gemaakt om van strak gemaaide velden over te gaan op ecologische bermen. Onze bermen kleuren telkens mooier. Lokaal Apeldoorn ziet dan ook graag dat overtollig asfalt omgevormd wordt tot ecologische bermen

Groene daken.

Apeldoorn wil een groen stad zijn. Aan de zuidkant van het dak is het vanzelfsprekend dat er zonnepanelen liggen. Aan de noordkant kan bij (nieuwe) woningen rekening gehouden worden met “groene daken.”

Goederentreinen/chloortreinen lobby via noordelijk Betuweroute.

Op dit moment rijden dagelijks goederentreinen, waaronder chloortreinen, door Apeldoorn. Lokaal Apeldoorn wil een stevige lobby richting Den Haag om haast te maken met de noordelijke Betuweroute, zodat (gevaarlijke) goederentreinen niet meer door Apeldoorn hoeven te rijden.

Warmte transitie.

Het is al enige tijd bekend dat we van het aardgas af moeten. Als het aan Lokaal Apeldoorn ligt doen we een stap voorwaarts met waterstof. Het huidige gasnet kan blijven liggen zodat we niet alle straten hoeven open te breken. Ook warmte/koude installaties met gebruik van water uit Apeldoorns Kanaal zien we als kans.

Meer praktische duurzaamheid.

Apeldoorn kan en moet nog duurzamer. Maar het is beter eenvoudige zaken met een klein prijskaartje eerst uit te voeren dan geldverslindende dromen na te jagen. En duurzaamheid is méér dan alleen ongebreideld windmolens en zonnepanelen neerzetten. De energietransitie moet slimmer en op een Apeldoornse wijze, bijvoorbeeld door warmte uit het kanaal te winnen en energie op te slaan in auto’s of middels waterstof. Maar vooral door te beginnen met besparen in plaats van opwekken. Energie die je bespaart hoef je niet op te slaan.