Onze standpunten

Economie en ondernemen

Bedrijven die zich hier willen vestigen of al gevestigd zijn moeten zich welkom en thuis voelen. Wij mogen op onze beurt van die bedrijven verwachten dat zij een positieve bijdrage geven aan de Apeldoornse samenleving. Bijvoorbeeld door het steunen van verenigingen, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en duurzaam omgaan met de (leef)omgeving door bijvoorbeeld aanbrengen van zonnepanelen op het bedrijfspand.

Dorpen, wijken en buurten

In het kort

Waar maken wij ons hard voor?

Bedrijven faciliteren die actief deelnemen in de Apeldoornse samenleving.

Bedrijven die zich hier willen vestigen of al gevestigd zijn moeten zich welkom en thuis voelen. Wij mogen op onze beurt van die bedrijven verwachten dat zij een positieve bijdrage geven aan de Apeldoornse samenleving. Bijvoorbeeld door het steunen van verenigingen, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en duurzaam omgaan met de (leef)omgeving door bijvoorbeeld aanbrengen van zonnepanelen op het bedrijfspand.

Apeldoornpas

De stadspas of Apeldoornpas is door toedoen van Lokaal Apeldoorn in de afgelopen periode ingevoerd en wij willen graag dat deze pas nu verder verspreid wordt met nog meer mogelijkheden. Daarvoor hebben we meer partners in zowel bedrijfsleven als bijvoorbeeld bibliotheek nodig die samen willen werken om deze pas voor alle inwoners dezelfde lading te geven, de pas in Apeldoorn die je van allerlei leuke mogelijkheden biedt van de dagelijkse boodschappen tot cultuur en deels betaling van de contributie van je vereniging.

Vergroening van de binnenstad, verstevigen kernwinkelgebied, wonen en verplaatsen delen uitgangscentrum.

Een levendige binnenstad met kwalitatieve winkels en voorzieningen is het visite kaartje van Apeldoorn. Lokaal Apeldoorn vind dat in de komende periode de binnenstad veel groener gemaakt moet worden met meer ruimte voor winkelend en wandelend publiek. Om het centrum aantrekkelijker te maken kunnen we wonen, winkelen en uitgaan beter combineren dan scheiden. In combinatie met meer groen en water kunnen we bouwen aan een gezellige uitnodigende binnenstad. Een plek waar je naar toe wil gaan!

Je zet je fiets in een stalling of op handige plekken op de straat voor bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn. Het uitgaanscentrum Caterplein ligt net buiten het winkelgebied. Samen met de ondernemers en inwoners willen we nadenken over het gehele gebied. Wij willen dat (gedeeltelijke) verplaatsing van het uitgaanscentrum naar een plek midden in het centrum bijvoorbeeld bij het plein van de stad (Marktplein) mogelijk moet worden. Het cultuurkwartier bij Coda, Gigant kan richting de bioscoop worden uitgebreid en de noordelijke entree van de binnenstad moet meer een uitnodigend (woon)gebied worden. Wij willen dat het kernwinkelgebied compacter wordt en logischer in looproutes. De Hofstraat/Kanaalstraat mag vanaf het Amaliapark tot aan het kanaal een mooie groene verbinding worden.

Stationsgebied wordt de plek voor onderwijs en Centrum voor Veiligheid en Digitalisering.

In het stationsgebied mag volgens Lokaal Apeldoorn een versteviging komen van het aangeboden onderwijs. Het Centrum van Veiligheid en Digitalisering zal een plek krijgen in dit gebied. Dit mag leiden tot uitbreiding in dit gebied van het ROC, Saxion, Wittenborg, vestiging van Universiteit Twente en versteviging van de Fotovakschool. Het is logisch dat ook studenten hier hun huisvesting krijgen want dat is voor Lokaal Apeldoorn erg belangrijk. Vestiging van studenten die immers een leeftijdsgroep vertegenwoordigen die we nu nauwelijks hebben. Aanpak van het gehele gebied aan beide zijden van het station is wat ons betreft wenselijk waarbij verplaatsing van het busstation en aanpak van het beeldbepalende Herzbergerpand en omgeving noodzakelijk is.

Kansen bieden aan unieke (grootschalige) detailhandel.

Apeldoorn is de hoofdstad van de Veluwe en moet het stijgende aantal inwoners en haar regiofunctie mogelijkheden bieden. Voor toeristen moeten er meer redenen komen om naar Apeldoorn te gaan dan alleen de grote attracties en een mooie binnenstad. Daarom willen we ruimte bieden aan detailhandel die unieke toevoegingen geeft.

Bedrijventerrein.

Wij willen ondernemers de ruimte geven om zich te ontplooien op bedrijventerreinen zodat ze daar zich in volle sterkte verder kunnen ontwikkelen. Dat maakt het tevens mogelijk om op de plekken die ze verlaten woningbouw en voorzieningen te realiseren. Daarvoor is uitbreiding van de bedrijventerreinen nodig. Lokaal Apeldoorn denkt hierbij aan uitbreiding van het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord, Ecofactorij en de Kar. Huidige bedrijventerreinen moeten duurzamer worden met meer groen, net als de gebouwen die er op staan.