Nieuws

Samenvatting Algemene beschouwingen Voorjaarsnota

7 juli 2023

Samenvatting Algemene beschouwingen Voorjaarsnota

De fractie van Lokaal Apeldoorn is tevreden met de Voorjaarsnota, die de richting aangeeft voor de Meerjaren programma begroting. Het college heeft ambitieuze plannen, met name op het gebied van woningbouw. Ze zijn blij met de acties die zijn ingezet, zoals het initiatief bij ‘Hertzbergerpark’ en het meedenken bij ‘Stadspark Oranjerie’. Er wordt verwacht dat de tijdelijke flexwoningen aan de Kayersdijk positieve resultaten zullen opleveren. Ook het project Host-City en de ontwikkeling van Beekbergsebroek worden positief ontvangen. De vraag naar woningen in Loenen is ook benadrukt, waarbij kritisch gekeken wordt naar de kosten en het omgevingsplan. Er wordt benadrukt dat het belangrijk is om woningen te bouwen voor mensen met een binding met Apeldoorn. Energie en natuur zijn eveneens aandachtspunten bij de uitvoering van de plannen.

Verder wordt er gesproken over de hondenbelasting, waarbij Lokaal Apeldoorn instemt met het voorstel om deze te halveren. Er is ook aandacht voor verkeer, waarbij het college financiering heeft vrijgemaakt voor de ondertunneling van de laan van Spitsbergen en de laan van Erica. De plannen voor deelmobiliteit worden toegejuicht, maar onder voorwaarden, om wild parkeren te voorkomen. Het nieuwe zwembad en sociale initiatieven worden positief ontvangen, terwijl er zorgen zijn over het aantrekken van meer ambtenaren en de kosten. Sociale voorzieningen en subsidies worden eveneens besproken, waarbij Lokaal Apeldoorn pleit voor een goed sociaal vangnet en een herziening van de subsidiebeleidsregel. Er wordt afgesloten met vermelding van de standpunten over het warmtenet, de nood-fietsbrug en de Goederencorridor Noordoost Europa.