Nieuws

Ontmoeting De Kap

8 december 2023

Op donderdagavond 7 december 2023 is de gemeenteraad uitgenodigd bij De Kap voor een ontmoeting. De opkomst van raadsleden en fractievolgers was groot; het zaaltje zat helemaal vol. Jacqueline Pol nam namens Lokaal Apeldoorn deel aan de ontmoeting.

Lineke Maat, directeur van De Kap, nam de raad mee in wat De Kap voor de Apeldoornse inwoners betekent.

De Kap koppelt mensen die hulp of zorg nodig hebben aan Apeldoorners die graag iets voor een ander willen doen. Een paar uurtjes kunnen soms een wereld van verschil maken in het leven van een ander. Daarnaast ondersteunt De Kap mensen in Apeldoorn en omliggende dorpen die langdurig zorgen voor een familielid of vriend.

Jaarlijks bieden meer dan 600 vrijwilligers hulp en ondersteuning. Samen pakken zij meer dan 2000 hulpvragen aan. Vrijwilligers komen op bezoek, brengen hulpvragers naar het ziekenhuis, knappen tuintjes op, doen boodschappen en gaan er samen op uit. Ook ondersteunen vrijwilligers partners, kinderen of ouders van mantelzorgers, zodat zij er even tussenuit kunnen of de handen vrij hebben voor andere verplichtingen.

Bij De Kap staan zo’n 7000 mantelzorgers ingeschreven, waarvan meer dan 500 kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Er zijn veel verschillende mantelzorgers, van mantelzorgers met een partner met dementie of NAH tot ouders met een zorgintensief kind. De Kap ondersteunt met informatie en advies, gesprekken en themabijeenkomsten en maakt het mogelijk om onderling ervaringen uit te wisselen. Ook ondersteunen ze bedrijven en organisaties om mantelzorgvriendelijk te werken.

Enkele medewerkers van De Kap en ervaringsdeskundigen vertelden deze avond hun persoonlijke verhaal en wat De Kap betekent in hun leven als mantelzorger. Ze zijn erg blij met De Kap en de vele honderden vrijwilligers.

De komende jaren richt De Kap zich op het verwerven van jonge vrijwilligers, aangezien het vrijwilligersbestand voornamelijk uit ouderen bestaat. Verder zal er meer op inclusie worden gestuurd, wat betekent dat iedereen ertoe doet en van grote waarde is, ongeacht verschillen.

Verder gaf De Kap de raad mee:
• Verklein de regeldruk
• Stimuleer aandacht voor welzijn in het onderwijs
• Bevorder gelijkwaardig samenspel tussen formele en informele zorg
• Wonen: maak doorstromen naar een geschikte woning voor ouderen mogelijk.

Al met al een zeer informatieve avond met mooie verhalen van een voor de Apeldoornse samenleving belangrijke organisatie.

Website van De Kap: www.dekap.nl