Nieuws

Motie: Met de Watermolen komt het vast goed

12 oktober 2023

Motie
Met de Watermolen komt het vast goed
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 12 oktober 2023,

Constateert dat:
– Het college voortvarend de opdracht van raad uitvoert, om het maatschappelijk
vastgoed te verkopen;
– In Wenum-Wiesel veel onrust is ontstaan inzake de verkoop van de Watermolen;
– Kritiek op verkoop door onder andere de Stichting Apeldoornse Monumenten,
Stichting Wenumse Watermolen en het Erfgoedplatform Apeldoorn op de verkoop van
de watermolen bij Apeldoorn toeneemt.

Van mening is:
– Dat de verkoop van de Wenumse Watermolen toch niet een goed idee is;
– Het raadsbesluit inzake de verkoop van de Wenumse Watermolen te heroverwegen.

Verzoekt het college om:
– De verkoop van de Wenumse Watermolen “On Hold” te zetten;
– Één of meerdere ontwikkelscenario’s uit te werken voor het gehele complex, inclusief
een raming van de benodigde investeringen en eventuele exploitatiemogelijkheden;
– Deze ontwikkelscenario’s en begrotingen met de raad te bespreken ter besluitvorming.
en gaat over tot de orde van de dag.

Sytse Wiering
Raadslid Lokaal Apeldoorn