Nieuws

Motie: De telefoon van de Wind

10 november 2023

De telefoon van de Wind
( Een liefdevol netwerk van niet aangesloten telefoons)
netwerk van niet aangesloten
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 9 november 2023,

Constaterende dat:
• Ieder van ons iemand verloren heeft en nog steeds mist.
• Ieder van ons een eigen manier zoekt om verlies te verwerken.
• Niet ieder van ons daar in slaagt.
• Niet verwerkte verlies tot eenzaamheid, sociale isolement, depressie en andere
mentale en fysieke klachten kan lijden, zelfs ernstige ziektes.
• Gemeente Apeldoorn gezondheid van eigen inwoners belangrijk vindt.
• Gemeente Apeldoorn voor waar het kan voor iedereen een aangenaam woon en
werk omgeving, een thuis wil geven en zijn.
Overwegende dat:
• In het MPB 2024-2027 in programma 2- Leefomgeving Prestatie 2.4.10 bldz. 34
college geeft aan een plek om te herdenken wil toevoegen.
• Het herdenken gaat samen met verlies en gemis bij het leven en dood.
• Een Multi culturele samenleving verschillende behoefte heeft als het om verwerking
en herdenking gaat.
Verzoekt het college:
• Een mooi plek in Gemeente Apeldoorn aan te wijzen waar mensen kunnen
rouwen om hun verlies en daardoor ondersteund worden in rouwproces, zich
fysiek en sociaal veilig voelen, rekening houdende met eigen bewoners die niet
ongevraagd geconfronteerd willen worden met eigen verlies.
en gaat over tot de orde van de dag.

Tijdens de MPB op 9 november 2023 is deze motie aangenomen door het college. 

Milica Marinkov
Lokaal Apeldoorn