Nieuws

Leerplein055

24 november 2022

Tijdens de PMA van donderdag 17 november heeft het nieuwe bestuur van Leerplein055 een presentatie gehouden. Raadslid Sedat Yildirim zat hier namens Lokaal Apeldoorn bij.

Tijdens het vierjarig-onderzoek van de onderwijsinspectie, zijn drie basisscholen als “zeer zwak” beoordeeld. Bovendien kreeg het bestuur een onvoldoende voor kwaliteitszorg, verantwoording en dialoog. In opdracht van de onderwijsinspectie is de raad van toezicht en het college van bestuur van Leerplein055 aan de slag gegaan met het herstelplan teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Uitgangspunt vanuit het bestuur is dat alle basisscholen van Leerplein055 uit de rode cijfers komen.

Als Lokaal Apeldoorn zijn wij ervan bewust dat wanneer we het hebben over de onderwijskwaliteit, wij graag willen weten hoe het onderwijzend personeel hierin meegenomen gaat worden. Waar lopen zij tegenaan en hoe is het bestuur van plan om daaraan te werken?

Uiteraard hebben wij tijdens de PMA kenbaar gemaakt dat wij het onderwijskwaliteit nauw blijven volgen binnen Leerplein055.