Nieuws

Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs

20 oktober 2023

Dialoogsessie Actieplan Preventie Jeugdzorg en Onderwijs

Arjan Steenbeek, raadslid van Lokaal Apeldoorn was aanwezig tijdens de dialoogsessie op 5 oktober. ‘Op zich een prima bijeenkomst maar ik had wel gehoopt dat we wat meer de diepte in zouden gaan. Ik kreeg de indruk dat we enigszins langs elkaar heen praatten qua verwachtingen. De partners uit het veld zaten er om de meerwaarde van hun plannen aan te tonen en wij wilden eigenlijk nog wat meer informatie over die actiepunten.’

Aanbod versus extra mensen
‘Van een aantal punten uit het Actieplan werd ik erg blij, andere kwamen me wel erg bekend voor en weer andere punten gingen over pilots. We praten hier over het uitgeven van structurele bedragen, enkele miljoenen. Als ik het hele plan bekijk dan zou er wel meer dan 20 fte bij moeten komen. Gaat we het geld dan niet meer daaraan uitgeven in plaats van aan het aanbod zelf?’

Verlengde schooldag
‘Geld kan ook besteed worden aan meer dingen doen. Actiepunt 9, waarbij wordt ingezet op het verlengde schooldag idee, vinden wij in dat opzicht prima. Het aanbieden van extra mogelijkheden op sport- en cultuurgebied levert mijns inziens betere resultaten op dan nog meer gesprekspartners in te vliegen. Iemand helpen om een probleem op te lossen is natuurlijk oké, maar liever geef ik die persoon de tools om het probleem zelf op te lossen.

Bij actiepunt 10 gaat het echt om miljoenen. Maar in plaats van nieuwe mensen, een grote kostenpost, zie ik juist mogelijkheden om meer samen te gaan werken het jongerenwerk en welzijnswerk. Bovendien is er ook een risico dat we in de huidige krappe arbeidsmarkt die extra mankracht niet kunnen aantrekken. Misschien zijn er betere alternatieven. Daar ben ik naar op zoek. Maar goed, daar hebben we de politieke markt op 26 oktober nog voor.’

Meer lezen over het actieplan? https://www.apeldoorn.nl/college-van-b-en-w/ter-inzage/inspraak-regelgeving/inspraak-concept-actieplan-preventie-jeugdzorg-en-onderwijs