Nieuws

Beschermd wonen

25 september 2022

In de PMA van 8 september 2022 is gesproken over het nieuwe convenant voor Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Raadslid Jacqueline Pol van Lokaal Apeldoorn zat deze bespreking bij.

De debatpunten waren onder andere:

– Onderschrijft de raad c.q. kan de raad instemmen met het concept convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen?

– Kan de raad instemmen met de opbouw van een lokale bestemmingsreserve bij overschotten op het regionale samenwerking MO/BW budget voor investeringen ten behoeve van de transformatie naar Beschermd Thuis?

Alhoewel er heldere stukken met veel informatie zijn gedeeld, miste Lokaal Apeldoorn concrete informatie over de uitvoering van de projecten en nut en noodzaak van een lokale bestemmingsreserve. Waarom deze niet in de meerjarenbegroting meenemen?

Jacqueline heeft daarop contact gehad met de ambtenaren Scherders en Henzen, die haar van veel informatie hebben voorzien. Tijdens de avond heeft wethouder Anja Prins ook het belang van de lokale bestemmingsreserve uitgelegd en benadrukt dat de gelden eventueel, indien nodig, voor andere urgente zaken gebruikt kunnen worden.

Bekijk de PMA en stukken hier.

 

#gemeenteapeldoorn#apeldoorn#lokaalapeldoorn#beschermdwonen#MaatschappelijkeOpvangGemeente Apeldoorn