Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Zorg en welzijn

Goed onderwijs en goede huisvesting

Zoals ook al gezegd bij “dorpen en wijken” is het hebben van basisvoorzieningen belangrijk. Dus vinden wij dat in elk dorp basisonderwijs beschikbaar moet zijn. De schoolgebouwen mogen wel breder worden gebruikt. Ook voor verenigingen moeten deze ‘s avonds beschikbaar zijn.

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn:

 1. behoud van maatschappelijke stages

  Lokaal Apeldoorn is voor maatschappelijke stages. Doel is dat wij jongeren leren dat de maatschappij begint bij hunzelf en dat een vrijwillige bijdrage aan zij dat goed kunnen gebruiken een verrijking kan zijn en inzicht in het functioneren van de maatschappij.
  Invulling hiervan moet door scholen en organisaties/instellingen zo zorgvuldig en nuttig mogelijk worden gedaan zodat het ook beantwoord aan het doel. Wij zien hier een rol weggelegd voor het vrijwilligers steunpunt.

 2. samenwerking tussen bedrijven, organisaties en scholen op gebied van lokale geschiedenis, kunst en cultuur

  We zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet als we weten welke geschiedenis we hebben. Lokaal Apeldoorn vind dat jeugd- en jongeren kennis moeten nemen van de geschiedenis van Apeldoorn en de dorpen. Initiatieven als het adopteren van een monument door scholen waarbij ook de historie hiervan actief wordt doorgegeven juichen wij toe. Apeldoornse bedrijven met een rijke historie roepen wij op om les pakketten te (laten) maken en scholen erbij te betrekken.

 3. effectiever gebruik van schoolgebouwen

  Schoolgebouwen zijn doorgaans het middelpunt van een buurt of dorp. Lokaal Apeldoorn wil dat deze gebouwen ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan alleen scholen. Wij denken hierbij aan school gerelateerde zaken als kinderopvang maar ook bibliotheek, cursussen voor volwassenen, ontmoetingsplekken voor ouderen, en gebruik door wijkraad en verenigingen.

 4. basisscholen in wijken/dorpen

  Scholen hebben naast hun functie als kennisoverdracht ook de sociale functie als ontmoetingsplek in wijk of buurt. Lokaal Apeldoorn vind het belangrijk dat ook in de dorpen basisscholen aanwezig blijven.

 5. herinzetten van kantoorpanden, mogelijk voor HBO opleidingen

  De afgelopen jaren zijn er diverse kantoorpanden met succes verbouwt tot wooneenheden. Lokaal Apeldoorn heeft deze ontwikkeling ondersteunt. Ook in de toekomst zullen we goed moeten kijken welke behoefte er is en flexibel omgaan met regelgeving binnen kaders van de wet, om gewenste ontwikkelingen te stimuleren.
  Daarnaast zien we dat de hoge scholen die zich in Apeldoorn hebben gevestigd groeien, dat vinden wij een goede ontwikkeling. Uitbreiding of aantrekken van nieuwe opleidingen vinden wij positief. Gebruik van oude kantoorpanden zoals centraal beheer of de netten fabriek zijn een goede ontwikkeling die wij ondersteunen.

 6. goed en betrouwbaar leerlingevervoer

  Lokaal Apeldoorn vind dat de problemen met PlusOV opgelost moeten worden. Liever tijd stoppen in gerichte maatwerk oplossingen dan praten over structuur wijzigingen, tenzij dat echt nog de enige oplossing is.