Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Wat hebben we bereikt

Wat hebben wij van ons programma “stem dichtbij 2018-2022”  als de lokale politieke partij Lokaal Apeldoorn gerealiseerd:

 • Het initiatievenfonds waar inwoners geld kunnen vragen om hun ideeën voor een leukere buurt te kunnen realiseren
 • Crowdfunding platform voor lokale initiatieven
 • Inwoner participatie; alle Apeldoorners hebben de mogelijkheid om mee te doen en praten over hun omgeving. Dit is niet meer voorbehouden aan een kleine groep van mensen of organisaties
 • Een kinderburgemeester en een jongerenraad
 • Waardering voor vrijwilligers, de smeerolie in onze maatschappij, door middel van een gemeentelijk speldje
 • Revitalisering (herinrichting) van de Dreven, Dovenetel, Kayershof en Schoutenveld
 • Spoortunnel Laan van Osseveld
 • Een betere doorstroming op de ring door toepassen van slimme verkeerslichten en instellen groene zone
 • Na jaren een oplossing voor het parkeren bij de attracties Apenheul, Boschbad en park Berg en Bos waar rekening is gehouden met zo min mogelijk overlast voor omwonenden en de natuur
 • De Berlijntrein als extra reismogelijkheid van West naar Oost Nederland blijft Apeldoorn aandoen
 • Meer aandacht voor verkeersveiligheid met name rondom scholen
 • Verbeterde dienstverlening (balie, online en telefoon) in het stadhuis en klachtafhandeling
 • Betere digitale dienstverlening met een nieuwe website
 • Meer aandacht voor ethiek, privacy en digitale veiligheid
 • Behoud van een evenemententerrein in Apeldoorn
 • Ontwikkeling van de gebieden Kanaalzone en Spoorzone
 • Vergroten van creativiteit op de Zwitsal locatie en Nettenfabriek door gebruik van
  festiviteiten, sport, aansluitende bedrijven en behoud van startups.
 • Start van stadscamping op de Zwitsal locatie voor campers
 • Inwoners mee laten denken en doen om voor hun eigen buurt een zogenoemde
  “vitaliteitsagenda” op te stellen

 • Vergroening van de binnenstad, autoluw maken, historische panden zichtbaarder maken en ruimte voor horeca
 • Kanaal verder beleefbaar maken door ondersteuning zeilschool en realisatie van een
  peddelpad voor kano’s en subs
 • Vergroening langs diverse wegen waaronder de Oost-Veluwe weg en behoud groen in het Matenpark, Zuiderpark en Oranjepark

 • Introductie van de stadspas, als de pas voor alle Apeldoorners
 • Lokale geschiedenis op basisscholen door o.a. het het boekje “lang geleden in Apeldoorn”
 • Amateurkunst nadrukkelijker een podium gegeven
 • Realisatie van hoger onderwijs (Saxion en Universiteit van Twente) in Apeldoorn op het gebied van (digitale) veiligheid, mede door de komst van Centrum voor Veiligheid en
  Digitalisering
 • Er is speciale aandacht voor doorlopende leerlijn vanuit MBO, HBO, universiteit tot stand
  gekomen naast aandacht voor de komst en huisvesting van studenten