Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Vrijwilligers en verenigingen

Een bloeiend verenigingsleven en actieve vrijwilligers

In weinig gemeenten is het percentage vrijwilligers zo hoog als in de gemeente Apeldoorn. Omkijken naar elkaar zit diep geworteld in de Apeldoornse structuur. Dit moeten we vooral zo houden. Daar waar belemmeringen ontstaan voor vrijwilligers, moeten die weggenomen worden.
Deelname aan sport in club/vereniging/buurt verband versterkt de sociale contacten en verrijkt iemands leven, nog los van het gezondheidsaspect. Wij zijn van mening dat deelname aan activiteiten gestimuleerd mag worden.

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn:

 1. overdracht van (sport) accommodaties aan verenigingen

  Iedereen kan een club/vereniging of stichting oprichten en daar activiteiten in ontplooien. De wijze waarop men dat doet is aan deze mensen zelf. Dat geldt ook voor de accommodaties die men wil gebruiken cq onderhouden.
  Wij vinden dat eigendom, onderhoud en exploitatie primair een verantwoordelijkheid is van de betreffende vereniging. De overheid moet de clubs helpen door ruimte en grond te reserveren, het aanbieden van trainingen en met bestuurskundige en/of juridische activiteiten, het leggen van contacten met bedrijven, instellingen en andere organisaties en het actief stimuleren van het opbouwen van netwerken. Daarnaast kan in sommige gevallen ondersteuning op het gebied van financien gewenst zijn.
  Op dit moment zijn sport accommodaties in handen van de gemeente en/of (deels) in handen van de verenigingen. De huur voor de gemeentelijke accommodaties dekt de kosten niet. Dat is onwenselijk en geeft scheve gezichten.
  Accommodaties die overgedragen worden, moeten in goede staat zijn en het onderhoud uptodate.
  Bij de sporthallen, gymzalen en zwembaden is er vaak sprake van gebruik door meerdere doelgroepen. De exploitatie en onderhoud is vaak ondergebracht bij Accres die doorgaans alleen kijkt naar de wensen van de hoofdgebruiker het onderwijs en zich niet richt op verenigingen. Dat vinden wij ongewenst en moet wat aangedaan worden.

 2. realisatie van een zwembad voor watersport verenigingen

  De zwemverenigingen, waterpolo, duikvereniging en reddingsbrigade maken nu veelal gebruik van Malkander, Sprenkelaar en Boschbad, waarbij er weinig gebruik wordt gemaakt van de expertise die in de verenigingen zelf aanwezig is. Dat geeft een kosten opdrijvend effect en maakt de verenigingen minder flexibel in het aanbieden van hun activiteiten. Een eigen accommodatie voor alle watersport verenigingen dat ze zelf exploiteren en onderhouden maakt hier een einde aan.
  Wij willen in ieder geval Boschbad en Malkander openhouden en staan open voor volledig particulier eigenschap, zonder dat aandelen in handen zijn van de gemeente. De Sprenkelaar zou alleen activiteitensubsidie mogen ontvangen. 

 3. stimulering activiteiten (multifunctionele) Omnisport, waaronder vestigen van sportbonden

  Omnisport en het gebied er omheen, kan veel meer gebruikt worden door de breedtesport en scholen. Het complex zou zich hier op moeten richten. Daarnaast moet het gebied nog meer sporten gaan faciliteren. Het beachvolleybal moet weer bij Omnisport geconcentreerd worden, de skatebaan is een goede aanvulling. De ijsbaan die was beloofd moet eindelijk op reguliere basis open gaan.
  De stimulering hiervan zorgt voor draagvlak bij de inwoners. Omnisport moet ervoor zorgen dat ze grote wedstrijden op het gebied van atletiek, wielrennen en volleybal aantrekt. Dit is een grote en eerste verantwoordelijkheid van de exploitant Libema.
  Het vestigen van sportbonden,waarvan de sporters direct gebruik maken van Omnisport is wenselijk en ligt voor de hand. Dat maakt van Omnisport ook de top trainingslocatie.

 4. waardering voor vrijwilligers en het mantelzorgcompliment

  Waardering van vrijwilligers, waaronder mantelzorgers zit niet altijd in een financiele compensatie maar daar waar er een geldelijke waardering wordt gegeven in b.v. de vorm van een mantelzorg compliment dan moet dit ook de moeite waard zijn. Daarom zijn wij blij dat mede op ons initiatief dat deze vergoeding op €100 staat.
  Veelal zit de waardering van vrijwilligers in het blijven geven van complimenten. Wij zijn voorstander van aandacht op de vrijwilligersdag en een ‘vrijwilligerstrofee’.

 5. activering van jeugd en ouderen

  Stimulering van de jeugd om deel te nemen aan activiteiten bv. aan sport of buurt activiteiten al of niet in verenigingsverband kan een belangrijke bijdrage leveren aan activering.
  Activering van de jeugd kan ook door ze deel te laten nemen aan het debat waarbij wij voorstander zijn van een jeugdraad.

 6. vrijwilligersacademie verder uitbouwen

  Vrijwilligers ondersteunen doorgaans een aantal jaren een vereniging of club. In die jaren zetten zij zich met veel enthousiasme en inzet in. Op sommige gebieden ontbreekt dan de kennis en kunde. Daar speelt volgens ons de Vrijwillgers academie op in met cursussen. Ook wordt van daaruit veel aandacht gegeven aan de middellange termijn van een vereniging omdat deze meestal buiten de horizon van de vrijwilliger ligt.