Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

vragen met betrekking tot de aflevering van Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht.

8 januari 2018 Schriftelijke vragen
Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde
 
Betreft: vragen met betrekking tot de aflevering van Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht.
 
Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, doet niet aan waarheidsvinding als ouders verdacht worden van Munchausen by proxy. Dat zeggen deskundigen in de ZEMBLA-uitzending ‘Verdachte Ouders’ (woensdag 13 december 2017, om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2). Volgens hoogleraar Rechtspsychologie Peter van Koppen “duikt Veilig Thuis in een soort wereld van vage aanwijzingen en irrelevante details. Ze zeggen: we moeten feiten vaststellen. Maar je moet wel beginnen met feiten die relevant zijn voor de vraag: heeft moeder het kind mishandeld of niet?” Waar het mis gaat is met de waarheidsvinding van een melding.”
 
Lokaal Apeldoorn heeft hierover de volgende vragen:
  1. Is het College bekend met deze uitzending van Zembla? Zo ja wat is de eerste reactie van het College hierop?
  2. Om hoeveel gevallen van Munchausen by proxy/PCF zijn er in Apeldoorn bekend?
  3. Wat is de procedure bij Veilig Thuis rondom het thema wat hier wordt aangegeven?
  4. Is het College het met Lokaal Apeldoorn eens dat hiermee nogmaals bevestigd wordt hoe belangrijk waarheidsvinding is in de jeugdzorg?
  5. Welke stappen gaat het College zetten om er voor te zorgen dat binnen de jeugdzorg het maximale wordt gedaan om te voldoen aan waarheidsvinding?
  6. Is het college bereid hierover uitgebreid in gesprek te gaan met de partners in de jeugdzorg en de uitkomst hiervan terug te koppelen aan de gemeenteraad?
 
Wim Willems
Raadslid Lokaal Apeldoorn