Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Vogelhuisje

4 januari 2022 Uncategorised
Vogelhuisje

Onze kinderen vliegen uit, of willen over een paar jaar uitvliegen. Dan is het belangrijk dat ze ook woonruimte hebben waar ze hun leven kunnen opbouwen.

Voor Lokaal Apeldoorn staat het vogelhuisje symbool voor veel van onze speerpunten. Lokaal Apeldoorn wil graag het volgende:

 • Goede betaalbare woning voor (kinderen van) onze inwoners
 • Goed en snel bereikbaar
 • Natuurinclusief en duurzaam bouwen
 • Levensloopbestendig wonen
 • Studentenwoning
 • Een plek waar we niet uitkijken op zwerfafval
 • Voldoende (sociale) huur- en koopwoningen
 • Geen laagvliegroutes (m.u.v. de vogels natuurlijk) vanuit Lelystad
 • Een plek waar kinderen veilig kunnen opgroeien
 • Waar ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding, maar als het even niet lukt er hulp is
 • Een plek waar je privacy geborgd is
 • Het getjilp als kunst passend is op de Veluwe
 • Een mooie plek om je vakantie te beleven
 • Mooi uitzicht op een goede openbare ruimte

Dus een fijne buurt waar we oog hebben voor elkaar.