Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Verkeer en vervoer

Een doorstroming op de ring

Als er veel verkeersopstoppingen zijn in een stad, wordt dat als zeer storend ervaren. Als er veel geld wordt uitgegeven aan de aanleg en onderhoud van wegen, wordt gezegd dat geld beter besteed kan worden. Ziehier, een lastig dilemma. Lokaal Apeldoorn is van mening dat goede bereikbaarheid belangrijk is en is dan ook bereid daarvoor de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen.

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn:

 1. ondertunneling van wegen bij spoorwegovergangen in de ring (voorzien voor dubbelbaans)

  Lokaal Apeldoorn wil de doorstroming op de ring verbeteren en deze veiliger maken door de aanleg van diverse tunnels onder de laan van Osseveld, laan van spitsbergen en laan van Erica. Dit maakt het tevens mogelijk om een fietsbrug te maken waardoor de veiligheid van fietsers bij de laan van Osseveld toeneemt.

 2. rondweg dorp Loenen

  Lokaal Apeldoorn blijft voorstander van een rondweg rondom het dorp Loenen waarbij al het vrachtverkeer om het dorp heen wordt geleid.

 3. veilige en voldoende parkeermogelijkheden bij scholen, attracties en in wijken. In het bijzonder de parkeer- verkeersproblematiek in Apeldoorn west aanpakken

  De afgelopen jaren is de verkeersafwikkeling bij een aantal scholen verbeterd. Hiermee moet worden doorgegaan en worden uitgebreid richting sportparken.
  In de wijken moet bekeken worden of een herindeling van openbaar groen en parkeren betere oplossingen geven voor geconstateerde parkeer problemen.
  Voor Apeldoorn West moet een goede verkeersoplossing komen voor de langere termijn, waar een transferium onderdeel van zou kunnen zijn. Een interactieve bewegwijzering maakt hier onderdeel van. Omwonenden moeten niet of nauwelijks overlast van verkeer ervaren. Het tijdelijke parkeerterrein moet omgezet worden in natuurgebied.

 4. bij aanbesteding van openbaar vervoer moet gekeken worden naar geluidsarme, schone vervoersmiddelen en de bereikbaarheid van de dorpen

  Aanbesteding van het openbaar vervoer ligt bij de provincie. Apeldoorn kan hierin aangeven welke wensen ze heeft. Lokaal Apeldoorn wil dat openbaar vervoer de komende tijd flexibeler wordt en meer maatwerk i.p.v. alleen maar bussen die de hele dag rondjes rijden. Bussen dragen veel bij aan fijnstof en overlast daarom willen wij dat in een volgende periode er schonere bussen komen die minder of geen uitstoot produceren.
  De dorpen en buitengebieden moet met (flexibel) OV goed bereikbaar zijn.

 5. voldoende geld om normaal onderhoud van de infrastructuur te kunnen plegen

  De afgelopen jaren is veel geld gestoken in het wegwerken van achterstallig onderhoud van de wegen. Dat is goed gelukt en we moeten dit in de toekomst zien vast te houden. Daarvoor moet er voldoende geld worden gereserveerd en ook bij het aanleggen van nieuwe infra moet er direct geld voor onderhoud apart worden gelegd.
  De achterstanden bij andere infrastructuur moet ook worden weggewerkt, te beginnen met bruggen en openbaar groen. Ook hier moet voldoende geld voor worden gereserveerd.

 6. het aanleggen van een groen golf op de ring

  Doorstroming op de ring is belangrijk uit het oogpunt van milieu en economie. Dit is te bereiken door op grote stukken een groene golf te installeren.