Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Veiligheid

Een veilige leefomgeving voor jong en oud

Veiligheid is een thema dat voor veel inwoners belangrijk is. Veel van het beleid wordt landelijk bepaald waar gemeente geen invloed op heeft. Wel vinden we het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in de stad. Daar waar we kunnen, moet door de juiste prioritering het gevoel van veiligheid verbeterd worden.

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn:

 1. coffeeshop beleid

  Handhaving van het huidige aantal coffeeshops, geen uitbreiding. Coffeeshops mogen niet in de buurt van scholen, kindcentra, kinderopvang etc. zitten.

 2. goed ingericht evenementen terrein

  Lokaal Apeldoorn wil graag dat Apeldoorn beschikt over een evenementen terrein waar grotere evenementen op kunnen worden gehouden. Dit is nu bedacht bij de Zwitsal maar dit terrein zal nog verder ontwikkelt moeten worden. En mag niet in haar bestaan bedreigd worden door de komst van woningbouw in dit gebied.

 3. geen groot casino in de binnenstad

  Lokaal Apeldoorn is niet tegen casino’s. Daar hebben we er in de gemeente Apeldoorn ook een aantal van en dat is prima wat ons betreft. Een groot casino, naast de reeds bestaande, voegt wat ons betreft niets toe aan aan de beleving van de binnenstad en zal door de grote eerder een remmend effect hebben.

 4. geen experimenten met lokale wietteelt

  Lokaal Apeldoorn is tegen een experiment omdat wij verwachten dat als Apeldoorn hier aan mee gaat werken dit een enorm aanzuigende werking zal hebben op de omgeving. We hebben dit natuurlijk ook al gezien in de grensregio’s met alle uitwassen en overlast van dien. Deze overlast zal ook nog een groter beroep doen op de politiecapaciteit en dat vinden wij onwenselijk.

 5. geen (positieve) discriminatie

  Voor Lokaal Apeldoorn zijn alle mensen gelijk ongeacht hun afkomst, geloof of ras. Wij Voor ons is iedereen een inwoners van onze schitterende gemeente. Het bevoordelen en/of benadelen of zelfs uitsluiten van inwoners lost volgens ons niets op. Wij staan voor een samenleving waar we naar elkaar omzien en contact maken.