Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning

14 september 2017 Actualiteitsvragen

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning) 

Overwegende dat: 
Verschillende ondernemers op de Voorwaarts tijdens de Polieke Markt op 7 september een alternatief plan hebben aangedragen voor de verkeersontsluing van de Hornbach-locatie; 
Wethouder Cziesso tijdens de vergadering van de Polieke Markt heeft toegezegd de voorgestelde optie voor de verkeersontsluiting serieus te zullen onderzoeken; 
Op pagina 4 van het raadsvoorstel (hoofdlijnen zienswijzen) de volgende zinsnede is opgenomen: “Ten aanzien van de verkeersontsluiting geven de zienswijzen geen aanleiding to
t wijzigingen.” 

Roept het college op 

Onder andere het alternatieve plan voor de verkeersontsluiting van de ondernemers in het najaar verder te onderzoeken en de gemeenteraad later dit jaar een voorstel voor te leggen voor een geschikte verkeersontsluiting. 

Belangrijke denkrichtingen zijn: 
mogelijk maken om zonder gedoe van winkel naar winkel te gaan binnen het gebied 
zorgdragen dat vrachtwagenbs niet via de Maten worden afgevoerd 
het gebeid ook voor fietsers veilig te ontsluiten 

Menno van Erkelens 
Lokaal Apeldoorn