Onze standpunten

Verenigingen en Vrijwilligers

De gemeente Apeldoorn moet zich meer inzetten voor sport en beweging. Dit kan o.a. door het overdragen van (sport)accommodaties aan verenigingen, het stimuleren van activiteiten in Omnisport, waardering voor vrijwilligers, het uitbouwen van de vrijwilligersacademie en het activeren van jeugd(sport) en subsidie daarvan.

Dorpen, wijken en buurten

In het kort

Waar maken wij ons hard voor?

Overdracht van (sport)accommodaties aan verenigingen.

Eigendom, onderhoud en exploitatie is primair een verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging. De gemeente kan clubs en verenigingen helpen door het aanbieden van ruimte, advies (bestuurskundig, juridisch), het contact leggen met bedrijven en het opbouwen van netwerken. Accommodaties die nog in bezit zijn van de gemeente kunnen worden overgedragen. Deze moeten wel up to date zijn. De exploitatie van veel accommodaties is ondergebracht bij Accres. De aandelen van Accres zijn in het bezit van de gemeente Apeldoorn. Dit kan het probleem van de ‘dubbele pet’ geven. Verzelfstandiging van Accres zou een oplossing kunnen zijn.

Stimuleren van activiteiten in Omnisport.

Omnisport en het gebied daaromheen kan nog beter ingezet worden voor breedtesport en scholen. Meer grote toernooien van wielersport, atletiek en volleybal moeten door gemeente en exploitant Libema worden aangetrokken. Naast de passieve sportbeleving zal dit ook de Apeldoorner inspireren tot beweging en sporten.

Stimuleren van activiteiten in Omnisport.

Omnisport en het gebied daaromheen kan nog beter ingezet worden voor breedtesport en scholen. Meer grote toernooien van wielersport, atletiek en volleybal moeten door gemeente en exploitant Libema worden aangetrokken. Naast de passieve sportbeleving zal dit ook de Apeldoorner inspireren tot beweging en sporten.

Waardering voor vrijwilligers.

De vele vrijwilligers in Apeldoorn moeten zich niet alleen gewaardeerd voelen door hun eigen vereniging maar door de hele Apeldoornse gemeenschap. Een speciale vrijwilligersdag en vrijwilligerstrofee is het minimum.

Vrijwilligersacademie verder uitbouwen.

Een prima initiatief, maar de focus ligt nog teveel op sport. Er zijn zoveel andere initiatieven waarbij vrijwilligers onmisbaar zijn. Die mogen we niet vergeten. Het Verenigingsbureau kan hierin een goede rol spelen, reden om in dit vroeger zo succesvolle fenomeen, nieuw leven in te blazen.

Succesvolle en vitale verenigingen

De ene vereniging is succesvoller dan de ander. Soms kan men alleen overleven door samenwerking met anderen. De gemeente kan, bijvoorbeeld door het Verenigingsbureau, een goede rol spelen in het zoeken naar die samenwerking.

Sporten in de openbare ruimte.

Telkens meer zien we groepen sporten in de openbare ruimte, van hardloopgroepjes tot bootcamp. We moeten er voor zorgen dat sporten in de openbare ruimte nog meer gestimuleerd wordt.

Activeren van jeugd(sport) en subsidie daarvan.

Er is veel verschil tussen subsidiëring van sport, cultuur, welzijnsorganisaties en jeugd-/jongerenverenigingen. Lokaal Apeldoorn vindt het belangrijk dat we deze verenigingen op een gelijkwaardige manier waarderen en subsidiëren.