Onze standpunten

Veiligheid

Het is essentieel in het leven van een mens om je veilig te voelen en veilig te zijn. Om te kunnen denken, doen en zeggen wat je wilt. Lokaal Apeldoorn wil een gemeente die veilig is, want veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nuttig en/of nodig willen wij investeren in veiligheid.

Dorpen, wijken en buurten

Waar maken wij ons hard voor?

Dat lees je hier.

Overlast door psychoactieve middelen: drugs.

Het aantal psychoactieve middelen neemt toe. Naast “wiet” worden nu ook “lachgas” en “designerdrugs” steeds populairder. De gemeente gaat niet over de legaliteit, maar moet wel de overlast en de (verkeers-)veiligheid samen met de politie bewaken.

Casinobeleid. Lokaal Apeldoorn is niet tegen casino’s.

Vestiging van nieuwe kleinere casino’s in de binnenstad kan alleen indien deze een positieve bijdrage geven aan het gezellig uitgaan en niet om aan verslaving tegemoet te komen of te stimuleren.

Digitale veiligheid.

De gemeente weet veel van haar burgers. Deze wetenschap dient voortreffelijk beschermd te worden. De interne kwetsbaarheid tegen aanvallen, hacken en digitale gijzeling dient, in overleg met de raad, verbeterd te worden.

Geen (ook geen positieve) discriminatie in welke vorm dan ook.

Voor Lokaal Apeldoorn zijn alle inwoners gelijkwaardig ongeacht wat dan ook. Het benadelen, maar ook het bevoordelen van mensen of groepen is altijd ongewenst. Wij staan voor een samenleving waar iedereen op een gelijke manier samen kan profiteren en genieten van wat onze mooie gemeente te bieden heeft.

(Digitaal)pesten.

Veel kinderen, maar ook volwassenen zijn slachtoffer van (digitaal) pesten. Zo’n 5% van de jongeren is slachtoffer van digitaal pesten op school, met soms zelfdoding als gevolg. Lokaal Apeldoorn vindt dat we hier meer aandacht voor moeten hebben. Niet alleen in scholen, maar ook bij (sport)verenigingen, verzorgingstehuizen en op de werkvloer.