Onze standpunten

Kunst en cultuur

Lokaal Apeldoorn wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen en stimuleren dat mensen actief meedoen. Er moet een betere verdeling van gebouwen en budgetten tussen culturele aanbieders zijn en lokale initiatieven moeten gestimuleerd worden. Gastlessen op scholen moeten verder gestimuleerd worden en evenementen moeten passen bij de Veluwe. Het Nationaal Jeugd Orkest NJO moet worden verstevigd en ondersteund.

Dorpen, wijken en buurten

In het kort

Waar maken wij ons hard voor? 

Deelname stimuleren.

Van kunst en cultuur kun je passief en actief genieten. Het belangrijkste is dat iedereen, jong en oud, moet kunnen meegenieten of meedoen. Van actief, dus het zelf uitvoeren ervan zijn wij een groot voorstander. Dit moet worden ondersteund door de gemeente. Kunst en cultuur dient toegankelijk te zijn voor iedereen.

Herschikking van culturele aanbieders.

Er zijn een aantal grote aanbieders: Orpheus, Coda, Gigant en ACEC, Ereprijs en NJO. Wij vinden dat de verdeling van gebouwen en budgetten tussen deze aanbieders verbetert moet worden voor een optimaal resultaat. Aanbieders moeten actief uitdragen dat zij onderdeel zijn van, of afkomstig uit Apeldoorn. Voor een aanbieder met landelijke en/of internationale uitstraling die regionaal of lokaal verbonden wil zijn, is Lokaal Apeldoorn bereidt ondersteuning te verlenen.

Lokale initiatieven stimuleren.

Zelf doen en uitvoeren in de vorm van amateurkunst in de breedste zin van het woord kan altijd op sympathie en steun van Lokaal Apeldoorn rekenen.

Gastlessen op scholen.

Het geven van gast(kennismakings-)lessen door instellingen en bedrijven bestaat inmiddels, maar dient verder gestimuleerd en uitgebreid te worden. “Jong geleerd is jong genieten!”

Cultuur en kunst passend bij de Veluwe.

Lokaal Apeldoorn is voorstander van evenementen die recht doen aan onze ligging direct op de Veluwe. Meer van hetzelfde en/of concurrentie met andere steden moeten we vermijden. Juist gebiedseigen evenementen kunnen bovendien als verbinder werken voor de inwoners. Wij denken bijvoorbeeld aan Paleisconcerten, activiteiten in de hal op het nieuwe marktplein, het Drakenboot-festival etc.

Verstevigen van het Nationaal Jeugd Orkest NJO.

Het NJO heeft zich duidelijk geprofileerd als een Apeldoorns fenomeen. Het biedt de kans om jongeren zich op muzikaal vlak te ontplooien op hoog niveau. Lokaal Apeldoorn is daar trots op en wil dat graag ondersteunen.