Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Schriftelijke vragen aan college van B&W : Snelheid Zutphensestraat ex art 34 reglement van orde

12 maart 2018 Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde Betreft: snelheid Zutphensestraat.

Dit weekend zijn wij door de aanwonenden van de Zutphensestraat geïnformeerd over de snelheid die werd gereden op de Zutphensestraat.

Bij de verdubbeling van Zutphensestraat is hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd door diverse gemeenteraadsfracties.

Lokaal Apeldoorn heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de geschetste snelheden?

2. Herkent het college dat op de Zutphenstraat vaak te hard wordt gereden en dat dat gevaar oplevert?

3. Is het college bereid actie te nemen om deze onveiligheid weg te nemen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

4. Is er een groene golf op de Zutphensestraat om op een positieve wijze de snelheid te beïnvloeden? Zo neen, waarom niet?

Wim Willems Raadslid Lokaal Apeldoorn