Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Rechtspositie kind en ouder; Regiovisie samen tegen huiselijk geweld.

6 april 2020 Jeugdzorg, Nieuws
Rechtspositie kind en ouder; Regiovisie samen tegen huiselijk geweld.

Tekst bijdrage raadslid Gerry van Bruggen Politieke markt 2 april 2020
Voorzitter,
Met enige regelmaat ontvangt Lokaal Apeldoorn nog signalen over de Jeugzorg. Dat zijn geen positieve signalen, dat vaak gaat over de rechtspositie van kind en ouder. Twee jaar geleden heeft Lokaal Apeldoorn stevig ingezet op een drietal thema’s:  Waarheidsvinding,
Ondersteuning door bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon en een Onafhankelijk meldpunt.
Van alle drie de punten zien wij niks terug in het stuk wat nu voor ligt. Oprecht een gemiste kans omdat het nog steeds niet op orde is. Een onafhankelijk meldpunt die geen doorzettingsmacht heeft, geheten het sociaal meldpunt. Is als een slager die zijn eigen vlees keurt. Ik citeer: “ We verbreden en intensiveren het gebruik van de meldcode en de verwijsindex.” Oftewel er wordt vooral gesproken over hoe je de IN de jeugdzorg komt. Maar als je eenmaal in deze molen zit kom je er ook nooit meer uit. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar ook maatschappelijke gevolgen voor kind en ouder (zie blz 21).

Ik citeer: “ Huiselijk geweld kan leiden tot depressies, stressklachten als lichamelijke klachten.” (zie blz 11) In de nietszeggende visie staat een verhaal van Willemijn genaamd “ Overleven”. Lokaal Apeldoorn voegt daar graag de verhalen van vele kinderen en ouders aan toe die een totaal ander beeld hebben van de Jeugdzorg. Voorzitter wanneer je een klacht indient bij de Raad voor de kinderbescherming krijg je dit terug te horen in de rechtbank, wanneer je wacht met indienen ben je niet ontvankelijk omdat je te laat bent met indienen. Deze organisaties willen schijnbaar niet leren van hun fouten. Het college zijn ogen sluit voor dit soort casussen. En het sociaal Meldpunt die op geen enkele wijze haar rol pakt.

Voorzitter, afsluitend: Wij vragen het college een visie waarin naar kwaliteit wordt gekeken en ouders en kinderen een beroep kunnen doen op een onafhankelijk meldpunt. Want nu vormt Lokaal Apeldoorn vaak het meldpunt . Maar zo u wenst starten we deze binnenkort formeel..“

Namens de fractie Lokaal Apeldoorn, raadslid Gerry van Bruggen als uw woordvoerdster apeldoorn