Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Raadsvergadering 8 maart 2018

26 februari 2018 Raadsvergadering

19:00 Raadsvergadering
1. Vaststelling raadsagenda
bijlagen 2. Raadsbeschouwing terugblik raadsperiode 2014 – 2018
3. Vragenuurtje
4. Actualiteitsvragen
Besluiten raad:
5. Rechtstreeks:
bijlagen a. Kredietaanvraag vernieuwing drainage begraafplaats Wenum (28-2018)
bijlagen 6. Bestemmingsplan Koning Lodewijklaan / hoek Sprengenweg (22-2018)
bijlagen 7. Gebiedsvisie Beekbergsebroek (23-2017)
bijlagen 8. Kaderwijziging bedrijvenpark Apeldoorn Noord (Zuidbroek) (24-2018)
bijlagen 9. Toetreding gemeente Heerde aan de WGR Cleantech regio (25-2018)
bijlagen 10. Verordening Groene Balans: compensatie en verevening van groene waarden (26-2018)
bijlagen 11. Gezamenlijke huisvesting CJG en CMO (27-2018)
21:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal