Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Raadsvergadering 29 maart 2018

25 maart 2018 Raadsvergadering

19:00 Raadsvergadering
1. Vaststelling raadsagenda
2. Installatie van de leden van de raad
3. Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad (29-2018) stukken worden later toegevoegd
bijlagen 4. Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie (30-2018)
5. Stand van zaken van de formatie door de informateur
20:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal