Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Profiel Gemeenteraadslid

17 juni 2021
Profiel Gemeenteraadslid

ALGEMEEN
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn is gekozen door de inwoners van Apeldoorn en vertegenwoordigt hen op overtuigende wijze. Uiteraard is het raadslid hierin integer in zijn/haar handelen. Een raadslid van Lokaal Apeldoorn weet wat er in de stad speelt en brengt vraagstukken in die aandacht verdienen. Hij/zij staat open voor verandering en durft hierin met voorstellen te komen.

Je moet je beseffen dat een raadslid van Lokaal Apeldoorn een publieke functie heeft en dus zichtbaar is voor haar inwoners. De grote opgave is het programma en het gedachtegoed van Lokaal Apeldoorn om te zetten in beleid. Naast het contact met de inwoners en leden is ook het contact met de andere leden van de gemeenteraad belangrijk.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn vertegenwoordigt de Apeldoorners:
– Hij/zij staat in contact met de samenleving en de raad.
– Hij/zij zorgt dat de belangrijke thema’s uit de stad op de agenda van de fractie en de raad komen.

Het raadslid van Lokaal Apeldoorn stelt kaders:
– Hij/zij denkt mee en geeft richting aan beleid binnen de gemeente.
– Hij/zij bereidt zich goed voor voor de raadsvergaderingen.
– Hij/zij heeft een controlerende taak.
– Hij/zij legt verantwoording af voor het eigen functioneren.
– Hij/zij voert actief campagne voor Lokaal Apeldoorn.

COMPETENTIEPROFIEL
Leervermogen
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn staat open voor nieuwe informatie en vertaalt deze waar mogelijk naar een politiek standpunt. Hij/zij neemt het initiatief om aan nieuwe informatie en ideeën te komen door in gesprek te gaan met inwoners/ondernemers. Hij/zij kan zich verplaatsen in anderen en gaat daar respectvol mee om. Hij/zij vindt het belangrijk te blijven leren.

Oordeelsvorming
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn kan met alle ingewonnen informatie een analyse maken en een standpunt formuleren. Hij/zij kan overzien wat de mogelijke consequenties zijn van het ingenomen standpunt. Hij/zij heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen. Hij/zij is in staat om vanuit meerdere perspectieven tegen een vraagstuk aan te kijken. Hij/zij probeert de informatie van derden mee te nemen in de oordeelsvorming.

Visie
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn heeft een kijk op Apeldoorn voor de toekomst en is in staat dit in een breder kader neer te zetten. Hij/zij vertaalt dit naar het lokale geluid van Lokaal Apeldoorn. Hij/zij is integer en transparant en denkt mee over de strategische koers voor Lokaal Apeldoorn

Politieke sensitiviteit
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn ziet politieke kansen en gevaren. Hij/zij is zich bewust van haar/zijn positie en de rol die hij/zij heeft. Hij/zij overziet het speelveld van verschillende belangen die spelen en heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben. Hij/zij voelt aan wat er achter de schermen speelt. Het eigen belang stelt hij/zij ondergeschikt aan het belang van Lokaal Apeldoorn, al dan niet gemotiveerd hiervan af te wijken.

Netwerkgerichtheid
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn werkt graag in teamverband en weet te bouwen aan een netwerk binnen Apeldoorn. Hij/zij onderhoudt deze relaties en weet deze waar nodig te benutten. Hij/zij is benaderbaar, vindt het leuk om nieuwe mensen te kennen. Daarnaast zou het mooi zijn als hij/zij ook een netwerk weet te bouwen via social media.

Ondernemerschap
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn ziet kansen en mogelijkheden. Hij/zij neemt het initiatief en ziet kansen/bedreigingen op ontwikkelingen en actualiteiten. Hij/zij is creatief om een bepaald doel te bereiken.

Onderhandelen
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn weet goed samen te werken in de gemeenteraad om resultaten te bereiken. Hij/zij ziet kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Hij/zij weet anderen met argumenten te beïnvloeden. Een raadslid van Lokaal Apeldoorn kan verschillende belangen tegen elkaar afwegen en verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.

Overtuigingskracht
Een raadslid van Lokaal Apeldoorn slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en kan anderen hier enthousiast voor maken. Hij/zij weet door natuurlijk overwicht gemakkelijk instemming te krijgen en anderen voor zich te winnen. Hij/zij heeft weloverwogen argumenten voor plannen en besluiten brengt deze duidelijk over. Een raadslid speelt effectief in op de argumenten van anderen. Hij/zij brengt voorstellen met flair en vol overtuiging.

Ervaring en vereisten
Het raadslid van Lokaal Apeldoorn heeft affiniteit met politiek of al enige politieke ervaring. De professionele en persoonlijke ervaring sluiten aan bij de speerpunten van het programma van Lokaal Apeldoorn. Waarbij uiteraard geen sprake mag zijn van alleen persoonlijk belang. Het raadslid van Lokaal Apeldoorn voelt zich comfortabel in het publieke debat. De communicatieve vaardigheden van het raadslid zijn uitstekend en het raadslid is gewend om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de afgesproken taken.