Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Politieke Markt 15 februari 2018

5 februari 2018 Politieke Markt

19:00 Programma Comfortabele Gezinsstad
19:00 Transformatieagenda jeugd 2017
19:00 Zwerfvuil
20:45 Revitalisering verouderde wijken
20:45 Presentatie koersdocument CMO
20:45 Beleidsuitwerking compensatie en verevening van groene waarden