Portefeuilles

Wim Willems
 • Openbare orde en veiligheid
 • THOR/Handhaving
 • Duurzaamheid
 • Kabinetszaken
 • Evenementen
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Strategie, Communicatie en Lobby vanaf provincie
 • Internationale zaken
 • Strategie, Communicatie en Lobby t/m Provincie
 • Mobiliteit, luchtvaartzaken en infrastructuur
 • Economische Zaken Toerisme/Recreatie
 • Economische Zaken
 • Dierenwelzijn
 • Milieu en Afval
 • Wijkzaken
 • Zorg en Welzijn
 • Decentralisatie Jeugdzorg
 • Jeugdzorg
 • Wmo
 • Publieksdienstverlening (excl. wettelijk Burgerz.)
 • Informatievoorziening
 • Burgerzaken (wettelijk deel)
 • Volksgezondheid
 • Stedenbeleid provincie Gelderland (GSO), Stedenbeleid Rijk (GSB), Ortega
 • Bedrijfsvoering
 • Sport
 • Bouwzaken
Ben Hendrikse
 • Financiën en Belastingen
 • Planning en Control
 • Vastgoed en Accommodaties
 • Grondzaken
 • Duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Stedenbeleid provincie Gelderland (GSO), Stedenbeleid Rijk (GSB), Ortega
 • Bestuurscoördinatie
 • Kabinetszaken
 • Decentralisatie Wet werken Naar Vermogen
 • Regio Stedendriehoek
 • Personeel en organisatie
 • Evenementen
Sukran Aksoy
 • Publieksdienstverlening (excl. wettelijk Burgerz.)
 • Informatievoorziening
 • Burgerzaken (wettelijk deel)
 • Werk en Inkomen
 • Minima
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Decentralisatie AWBZ
 • Openbare orde en veiligheid
 • THOR/Handhaving
Menno van Erkelens
 • Bedrijfsvoering
 • Bouwzaken
 • Planning en Control
 • Bestuurscoördinatie
 • Regio Stedendriehoek
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Strategie, Communicatie en Lobby vanaf provincie
 • Strategie, Communicatie en Lobby t/m Provincie
 • Economische Zaken Toerisme/Recreatie
 • Wijkzaken
 • Wmo
 • Decentralisatie AWBZ
 • Financiën en Belastingen
 • Grondzaken
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Water en Groen
Peter Messeschmidt
 • Water en Groen
 • Economische Zaken
 • Milieu en Afval
 • Sport
 • Decentralisatie Wet werken Naar Vermogen
 • Personeel en organisatie
 • Kunst en Cultuur
 • Evenementen
 • Internationale zaken
 • Mobiliteit, luchtvaartzaken en infrastructuur
 • Zorg en Welzijn
 • Minima
 • Vastgoed en Accommodaties
 • Stedenbouw en Monumenten
Gerry van Bruggen
 • Stedenbouw en Monumenten
 • Dierenwelzijn
 • Zorg en Welzijn
 • Werk en Inkomen
 • Onderwijs

Dorpen en Wijken

Wim Willems
 • Stadsdeel: Dorpen Zuid
 • Loenen
 • Oosterhuizen
 • De Sprengen
 • Osseveld-Woudhuis
Ben Hendrikse
 • Stadsdeel: Dorpen Noord
 • Wenum Wiesel
 • Beemte Broekland
 • Klarenbeek
 • Uddel
 • Beekbergen/Lieren
Sukran Aksoy
 • Stadsdeel: Zuidwest
 • Apeldoorn Zuid
 • Ugchelen:
 • Orden
 • De Naald
Menno van Erkelens
 • Stadsdeel: Zuidoost en Noordoost
 • De Maten en buurtraden.
 • De Voorwaarts
 • Kerschoten
Peter Messerschmidt
 • Stadsdeel: Binnenstad
 • Hoog Soeren
 • Radio Kootwijk
 • Hoenderloo
Gerry van Bruggen
 • Stadsdeel: Noordwest
 • Berg en Bos
 • De Parken
 • Welgelegen
   
Pin It