Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Motie Vliegen tegen Vleugels

14 september 2017 Moties

De gemeenteraad van Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017 

Overwegende dat: 
Tijdens het over vliegveld Teuge gehouden spoeddebat op 6 juli j.l. is door de raad stelling genomen tegen mogelijk negatieve effecten voor de Veluwe van vliegverkeer van en naar Airport Lelystad. Het voorgenomen besluit van de staatssecretaris volgt de door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geadviseerde routes boven de Veluwe. In dat besluit zullen vliegtuigen naar verwachting boven (delen van) Overijssel en Gelderland, niet hoger vliegen dan 1800 meter en pas daarna aansluiten op de routes in het hogere luchtruim. Niet hoger vliegen dan om en nabij de 1800 meter zal met veel geluidsoverlast gepaard gaan. Nog afgezien van aspecten als milieu, gezondheid, 
natuur en de economische gevolgen, zoals het toerisme op de Veluwe. 

Ook de gisteren door de staatssecretaris voorgestelde alternatieve routes, onder meer om een route te verleggen naar de oostkant van Apeldoorn en de genoemde vlieghoogte van 2700 meter, zullen geen adequate oplossing zijn. 
De opening van vliegveld Lelystad staat gepland in 2019. Tot 2023 gaat het om 10.000 vliegbewegingen per jaar, daarna gaat het aantal stijgen naar 45.000 in 2043. 
Bewoners van Gelderland en Overijssel willen dat de aansluiting van de vliegtuigen op het hogere luchtruim voor de opening van Lelystad Airport heroverwogen en uitgevoerd wordt en niet wordt gewacht tot 2023 of later als het hele luchtruim opnieuw wordt ingericht. 

De gemeenteraad van Apeldoorn verzoekt daarom het college: 
Alle mogelijkheden die tot hun beschikking staan aan te wenden om de huidige voorgedragen routevarianten af te wijzen vanwege de negatieve effecten van het vliegverkeer van en naar Airport Lelystad op de leefbaarheid van Apeldoorn en de omringende dorpen, alsmede op de Veluwe 

Deze motie aan de raden van de gemeenten Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst te sturen; 

En gaat over tot de orde van de dag 

D66 Paula Donswijk-Bot CU Roelof Veen 
Lokaal Apeldoorn Wim Willems PvdA Marga Jonkman 
CDA Jan Dirk vd Borg VVD Erica Schmahl 
Groen Links Ariane van Burg SGP Henk vd Berge 
PSA Bonnie ten Damme Partij voor de Dieren Harry Voss 
VSP Hans Weevers