Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Lokale vrijwilligers verdienen een trofee

15 juni 2017 Moties

Motie: Lokale vrijwilligers verdienen een trofee 

Betreft: behandeling Voorjaarsnota Apeldoorn, op 15 juni 2017 

Overwegende dat: 
– Vrijwilligers het cement in de samenleving zijn en een onmisbare taak hebben in alle facetten van de samenleving. 
– Vrijwillgers het verdienen om regelmatig in het zonnetje gezet te worden en bedankt te worden voor hun zeer belangrijke inzet die niet in geld is uit te drukken. 
– De Apeldoorn-trofee hierin jarenlang een goede rol heeft gespeeld, maar niet verder wordt uitgevoerd. 

De Raad verzoekt het college: 
Bij de meerjarenprogrammabegroting 2018-2022 met een voorstel te komen als opvolger van de Apeldoorn-trofee waarbij te denken valt aan een waarderingsteken voor Apeldoornse vrijwilligers. En dit verder uit te werken met Apeldoornse verenigingen, ondernemingen en organisaties. 

Peter Messerschmidt/Wim Willems 
Lokaal Apeldoorn