Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Lokale knelpunten in Dorpen!

6 juli 2016 Amendementen

Betreft: Behandeling Jaarstukken, Raad Apeldoorn, 2016 op 06 Juli 2016 

Agendapunt: raadsvoorstel: bestemmingsvoorstellen: punt D: Reserve wegen 3,0 mln. onttrekking en toevoeging aan de Algemene Middelen. 

Overwegende dat: 
– Er een reserve “ Groot Onderhoud en Investeringen Wegen” groot € 3 miljoen vrijvalt door een nieuwe ‘Besluit Begroting en verantwoording” (BBV) systematiek. 
– Het college voorstelt deze reserve op te heffen en de middelen zonder oormerk toe toevoegen aan de algemene reserve. 
– Lokaal Apeldoorn van mening is dat en deel van deze middelen ten goede moet komen aan investeringen in de dorpen. 

De Raad besluit: 
Aan het raadsvoorstel onder D Reserve Wegen (€ 3 miljoen onttrekken) toe te voegen “en van deze middelen die toegevoegd worden aan de Algemene Reserve een bedrag van € 0,5 miljoen te oormerken voor de aanpak van diverse 
fysieke probleem- en veiligheid knelpunten in de dorpen”. 

Globale uiteenzetting van mogelijke investeringen in de dorpen: 
KLARENBEEK: remmende maatregelen Hessenweg 
BEEKBERGEN: Centrum: openbaar toilet, speelruimte(s) P. problemen Mendel, openbaar voetbalveldje 
BEEMTE-BROEKLAND: Schoolzone 
WEENUM-WIESSEL Papegaaiweg: Nemef/verkeersmaatregelen, 60 km regime, schoolzone 
WEENUM: De Haere: inferieure kwaliteit klinkers, verzakkingen ( gem. deel) 
HOOG SOEREN/RADIO KOOTWIJK: remmende maatregelen bij Oranjeoord, fietspad, verkeer naar Radio Kootwijk ontmoedigen. 
LIEREN: sluipverkeer A1 richting Lieren ontmoedigen 
UGCHELEN: Centrumplan, laatste fase ( Molecatelaan: wegdekprofiel) 
HOENDERLOO: remmende maatregelen dorp, herinrichting Dorpsplein 
LOENEN: Dorpshart, ( koppelen aan Den Eikenboom) N786: beter en veiliger 
oversteken. 
UDDEL: N310: veiliger (school) oversteken 
Ben Hendrikse, raadslid Lokaal Apeldoorn ‘b.hendrikse@kpnmail.nl’)” onmouseover=”window.status=”;return true;” onclick=”window.status=”;return true;”>b.hendrikse@kpnmail.nl 
06 11396096