Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Lokaal (G)een weidse blik in de Jeugdzorg in Hoenderloo

1 juli 2020 Jeugdzorg, Nieuws
Lokaal (G)een weidse blik in de Jeugdzorg in Hoenderloo

Pluryn stopt met het verlenen van de specialistische Jeugdzorg en onderwijs van de Hoenderloo groep door de locatie te verkopen. Een zakelijk belang dat recht tegenover het belang van de rechtspositie van kind en ouder, medewerkers van de Hoenderloogroep en het woon- en leefklimaat van het dorp staat.

De gemeenteraad gaat samen met Pluryn, betrokken ouders en vertegenwoordigers van het dorp Hoenderloo in gesprek over de mogelijke herbestemming van het terrein van de Hoenderloogroep.

Voor Lokaal Apeldoorn was ons raadslid Gerry van Bruggen aanwezig.
Van Bruggen sprak eerder tijdens een demonstratie van de Algemene Onderwijs Vakbond met inwoners van Hoenderloo, medewerkers- en ouders van jongeren van de Hoenderloogroep.

Welk belang is gediend bij een herbestemming van dit terrein? De reacties van betrokkenen zijn duidelijk:
Het economisch belang van Pluryn over de rug van de kinderen en de Jeugdzorg mag niet de inzet zijn!

Sluiting en verkoop van de locatie betekent een onzekere toekomst voor alle jongeren, zorg- en onderwijsmedewerkers van de Hoenderloogroep en het dorp Hoenderloo. De motivatie vanuit Pluryn dat deze locatie niet voldoet, te groot te kostbaar zou zijn, is in tegenspraak met de meer dan 170 jaar specialistische Jeugdzorg op deze unieke locatie.
De waarde zit juist in de ruimte die de locatie biedt die elders in het land niet beschikbaar is. Jongeren op de Hoenderloo groep geven aan zich veilig thuis, welkom en begrepen te voelen. Medewerkers zetten zich dag in dag uit 100% in voor het belang van de leerlingen.
“Vroeger durfde ik niet te praten…maar na één jaar Hoenderloo kon ik gesprekken voeren en vermeed ik niets meer…mijn toekomst staat nu op het spel”, schrijft een leerling in een brief die Gerry van Bruggen wordt gegeven. De brief die tegelijk eenuiting van waardering, onzekerheid en een noodkreet is.

Lokaal Apeldoorn vindt het onbegrijpelijk dat een zorginstelling als Pluryn, voor haar medewerkers, kinderen en ouders, niet het ZORG verlenen, maar het eigen geld voorop stelt.
Sommige kinderen hebben geen nieuwe passende plek gevonden, zij kunnen geen onderwijs volgen. De medewerkers krijgen geen sociaal plan. Pluryn laat zo veel mensen in de kou staan.

Pluryn is een locatie met maatschappelijke bestemming. Zij kan deze verantwoordelijkheid niet zomaar aan de kant zetten voor een economisch voordeel. De negatieve gevolgen van de overhaaste herbestemming voor de jongeren, zorgmedewerkers en het dorp Hoenderloo zijn ontoelaatbaar groot. De enige die er beter van wordt is Pluryn. Dit is voor Lokaal Apeldoorn onacceptabel.

Lokaal Apeldoorn geeft als belang aan het college mee om deze specifieke vorm van Jeugdzorg- en onderwijs in de regio te borgen. De Hoenderloogroep is als Zorglandschap maatschappelijk met het dorp Hoenderloo verweven. Een overwogen herbestemming verdient verkenning.

Deze waardering doet recht aan de signalen over de impact van het sluiten en verkoop van Hoenderloogroep locatie. Het economisch belang van Pluryn over de rug van de kinderen, de Jeugdzorg en het dorp Hoenderloo mag geen streep door de weidse blik van Hoenderloo zijn.

Voor Lokaal Apeldoorn, raadslid Gerry van Bruggen