Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Lokaal Apeldoorn wil Jeugdzorg onder curatele

16 maart 2018 Jeugdzorg, Nieuws
Lokaal Apeldoorn wil Jeugdzorg onder curatele

Als het aan Lokaal Apeldoorn ligt er voor de nieuwe gemeenteraad een mooie opgave om de jeugdzorg onder curatele te stellen. Lokaal Apeldoorn doet deze constatering n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen en de vele reacties die zij hebben mogen ontvangen vanuit de samenleving. De kwaliteit van de jeugdzorg moet omhoog, dit kan volgens Lokaal Apeldoorn door het aanstellen van een kwaliteitsmanager. Voor Lokaal Apeldoorn is iedere fout in de jeugdzorg er een te veel.

Vorig jaar heeft Lokaal Apeldoorn de oproep gedaan om casussen te melden vanuit de Jeugdzorg. Meer dan 30 casussen kwamen binnen waarop Lokaal Apeldoorn een eigen onderzoek deed en in december 2017 ruim 50 vragen aan het College stelde. De vragen werden naar ontevredenheid beantwoord en er volgde gesprekken met onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis.

In februari stelde het College nog dat er een goede klachtafhandeling is bij zowel het CJG als Veilig Thuis in de beantwoording van de vragen van Lokaal Apeldoorn. Na gesprekken met de instanties en Lokaal Apeldoorn bleek dat de geschillencommissie zorg geen klachten afhandelt in het kader van de Jeugdwet voor het CJG. Maar ook dat de externe klachtenprocedure niet zoals beantwoord op de website van Veilig Thuis stond. Ondertussen zijn voorstaande punten opgepakt, maar zijn er nog steeds grote zorgen als het gaat om het melden van een klachten.

Maar volgens Lokaal Apeldoorn is er meer aan de hand binnen de jeugdzorg. Zo stelde zij in de laatste raadsvergadering nog vragen aangaande het toe laten van vertrouwenspersonen bij de gesprekken. En heeft Lokaal Apeldoorn aandacht gevraagd bij de instanties voor het op ordentelijke wijze informeren van ouders met betrekking tot wat ze te wachten staat. Ouders worden overvallen tijdens een eerste kennismaking en worden niet op de hoogte gesteld van hun rechten.

Lokaal Apeldoorn ontving veel signalen dat ouders hun klachten niet durven te melden, bang uit represailles van de instanties, bang dat ze daardoor de zeggenschap over hun kind zouden verliezen. Niet alleen bij het centrum voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis. Maar ook ontvangen wij nu meerdere signalen over Jeugdbescherming Gelderland en de Raad van de kinderbescherming. Dossiers waar geen afschrift wordt geleverd conform de uitgangspunten die de jeugdwet stelt. Communicatie naar ouders die te wensen over laat. En onbereikbaarheid van jeugdbeschermers. Ouders voelen zich niet gehoord en het gevoel van macht van de jeugdbeschermer komt in vele gesprekken die Lokaal Apeldoorn heeft gehad terug.

Voor Lokaal Apeldoorn moet de kwaliteit van de kwetsbare groep in de jeugdzorg omhoog. In de laatste begroting is er geld vrij gemaakt om de kwaliteit te verbeteren bij onder andere Veilig Thuis. Wat Lokaal Apeldoorn betreft mag dat ook bij de Jeugdbescherming Gelderland. Het aanstellen van een kwaliteitsmanager die de processen bewaakt of alles volgens de juiste procedures wordt gevolgd is de eerste stap. Daarnaast is Lokaal Apeldoorn groot voorstander van een Lokale ombudsman waar cliƫnten terecht kunnen en ze ook gehoord worden, zonder dat ze het gevoel hebben dat dit tegen hun werkt.

Lokaal Apeldoorn zal het verzoek bij de wethouder neer leggen om te komen tot de kwaliteitsslag die nodig is om te garanderen dat de veiligheid van het kind voorop staat. En waarbij Veilig Thuis en Jeugdbescherming gaan werken volgens de procedures zoals deze zijn vastgesteld binnen de jeugdwet. Ordentelijke vastlegging van het dossier, terugkoppeling naar de melder, goede communicatie met de ouders en waarheidsvinding.