Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Kunst en cultuur

Lokale kennis van cultuur en historie

Iedereen komt er mee in aanraking, een bezoek aan de bibliotheek of kijkend naar de bijzondere panden in de Hoofdstraat. Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel voor de compleetheid en aantrekkelijkheid van de gemeente en de beschikbaarheid is voor bedrijven en mensen een reden om zich in een stad en/of dorp te vestigen.

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn:

 1. deelname aan culturele activiteiten, zowel in vereniging als individueel verband stimuleren

  Kunst is een verrijking van iemands leven. Lokaal Apeldoorn heeft geen voorkeur voor soorten van kunst. Het zelf uitvoeren van kunst bij een vereniging of het volgen van een individuele cursus juichen wij toe. Net als de uitvoeringen en tentoonstelling bij Orpheus en Coda. Wel vinden wij dat deze instellingen voor een breed publiek toegankelijk moet zijn.

 2. herschikking van huisvesting culturele activiteiten

  Lokaal Apeldoorn is voor en optimalisatie van de huisvesting van culturele activiteiten. Bekeken moet worden of het aantal m2 past bij de culturele instellingen en of door efficiency er geschoven kan worden.

 3. lokale initiatieven in de stad stimuleren

  Lokaal Apeldoorn vind het belangrijk dat er sprake is van een divers aanbod van culturele activiteiten. Initiatieven kunnen op onze steun rekenen.

 4. gastlessen op scholen voor dans, toneel en historie

  Lokaal Apeldoorn moedigt gastlessen door bedrijven of individuen op school aan. Dit levert meerdere voordelen op, de scholen krijgen kwalitatieve lessen op deze onderdelen en de jeugd wordt aangemoedigd om hieraan deel te nemen en/of te ontdekken.

 5. cultureel evenement passend bij de Veluwe

  Lokaal Apeldoorn is voorstander van de ontwikkeling van een cultureel evenement dat naast de sport evenementen en het drakenbootfestival als pijler onder het toeristische toplandschap kan staan en als verbinder voor alle inwoners kan zijn. Voorwaarde is voor ons dat e.e.a. recht doet aan Apeldoorn.

 6. het verstevigen van het NJO en Ereprijs

  Het Nationaal Jeugd Orkest en Ereprijs horen nog meer binding te krijgen met Apeldoorn als hun vestigingsplaats.
  Beiden bieden jongeren de kans om zich op muziekaalvlak te ontplooien en staan op een hoog niveau. Apeldoorn mag daar trots op zijn en Lokaal Apeldoorn wil een dergelijk gezelschap ondersteunen.