Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Gewijzigde beleidsregels Straatnaamgeving 2016

8 januari 2018 Actualiteitsvragen
Actualiteitsvragen van de fractie Lokaal Apeldoorn. Dit naar aanleiding van de gewijzigde beleidsregels Straatnaamgeving 2016
Centrale vraag: hoe werkt de unaniem aangenomen motie van Lokaal Apeldoorn nu uit in de praktijk?
Wat voorafging: in de -oude- beleidsregels was het alleen mogelijk om verzetshelden in straatnamen te benoemen welke tijdens de 2e wereldoorlog zijn overleden, echter niet ná de bevrijdingsdatum.
Bovendien was de verstreken termijn gebaseerd op 25 jaar ná overlijden. Na de motie van Lokaal Apeldoorn ( raadsvergadering 03 maart 2016) gewijzigd in 10 jaar.
Vragen
  1. Is het college zich bewust van de gewijzigde beleidsregels en is het mogelijk dat deonderstaande personen daar (mogelijk) in passen?
    • Wijlen burgemeester Frans Dijckmeester, burgemeester van Apeldoorn: periode 1972 – 1981 Overleden 2003 Beleidsregels: op grond van tien jaars termijn én verzetsheld?
    • Wijlen burgemeester Ton Hubers, burgemeester van Apeldoorn: periode 1986 – 1993 Overleden 2005 Beleidsregels: op grond van de tienjaars termijn?
  2. Voldoen deze bovengenoemde personen aan de nieuwe beleidsregels straatnaamverordening 2016?
  3. Zo neen? Waarom niet?
  4. Zo ja: heeft het college al initiatief genomen ondernomen om bovenstaanden in straatnamen te benoemen?
  5. Zo nee: Waarom niet?
Ben Hendrikse, raadslid Lokaal Apeldoorn