Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Geen verborgen thuiszitters!

17 januari 2022 Jeugdzorg, Nieuws
Geen verborgen thuiszitters!

Als er iets is dat Lokaal Apeldoorn altijd duidelijk heeft gemaakt is dat het onacceptabel is dat kinderen onder de radar verdwijnen. Er mag geen sprake zijn van ‘verborgen thuiszitters’. Tijdens afgelopen Politieke Markt lag dit onderwerp op tafel aan de hand van een onderzoek van de rekenkamer.

‘’Alle kinderen in Apeldoorn hebben recht op onderwijs. Alle kinderen horen in beeld te zijn. Dat er in Apeldoorn geen thuiszitters zijn, op basis van een definitie, sluit niet aan op de bekende signalen dat veel kinderen géén onderwijs kunnen volgen.’’ aldus Van Bruggen, die namens Lokaal Apeldoorn bij dit onderwerp aanschoof.

Uit het ‘Rekenkamerrapport’ blijkt de praktijk anders. Nul thuiszitters is niet waar. Lokaal Apeldoorn wil niet dat er kinderen onder de radar verdwijnen. In 2017, tijdens de PMA ‘initiatiefvoorstel: passend onderwijs’, is aan ons de toezegging gedaan door de toenmalig wethouder dat kinderen als een succesverhaal en niet als probleemstelling op de agenda moeten staan. Laten we van de verborgen thuiszitters dat succesverhaal maken door ze uit de anonimiteit te halen en juist te ondersteunen!

Taggs: