Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Eenzame lokale ouderen

15 juni 2017 Moties

Betreft: behandeling Voorjaarsnota Apeldoorn, op 15 juni 2017 

Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers in Nederland. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal contact. Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Vanaf 50- 
jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. 
Eenzaamheid ernstige gevolgen kan hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht. 
Veel meer mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er worden steeds vaker te laat eenzaam en alleen overleden inwoners van Apeldoorn aangetroffen. 

Overwegende dat: 
– In Apeldoorn en de dorpen er relatief veel ouderen wonen waarvan een groot deel van de inwoners zich eenzaam voelen. 
– Ouderen een belangrijke risicogroep vormen als het gaat om eenzaamheid. 
– Via de WMO en sociale wijkteams er mogelijkheden zijn om deze problematiek aan te pakken. 
– Er belangrijke aantal ontmoetingsplekken in Apeldoorn zijn

– Naast de gemeente ook veel maatschappelijke organisaties hier een goede rol in (kunnen) vervullen. 
– Mensen uit de samenleving ons hebben gewezen op het onvoldoende bereiken van ouderen die in eenzaamheid  verkeren. 

De Raad verzoekt het college: 
– Dat de gemeente samen met het maatschappelijke veld creatieve en zo persoonlijk mogelijke voorlichting inzet om ouderen in Apeldoorn en de dorpen te bereiken, zodat de deelname van ouderen aan de samenleving maximaal mogelijk blijft en eenzaamheid wordt verminderd. 
– Om op de jaarlijkse Nationale Ouderendag in oktober desgewenst een lokale bijeenkomst faciliteert (of het stadhuis daarvoor openstelt) 

Sukran Aksoy 
Raadslid Lokaal Apeldoorn