Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Een pilot passend onderwijs in Apeldoorn.

20 november 2018 Jeugdzorg, Sukran Aksoy
Een pilot passend onderwijs in Apeldoorn.

Landelijk maar ook in de gemeente Apeldoorn lopen kinderen en ouders tegen problemen aan als kinderen uitvallen  in het onderwijs. Wordt het kind passend gemaakt in het onderwijssysteem of is het mogelijk om voor kinderen die uitvallen in het onderwijssysteem, en niet naar school durven te gaan, onderwijs passend te maken?  Ik vind als raadslid, dat het laatste een kinderrecht is en dat wij als gemeente Apeldoorn ons daar hard voor moeten maken.

Onlangs is dit onderwerp besproken in de gemeenteraad. Vanuit Lokaal Apeldoorn heb ik de wethouder gevraagd om met de Minister van Onderwijs in gesprek te gaan om in de gemeente Apeldoorn een pilot te starten voor kinderen die uitvallen in het onderwijs.

Deze pilot “Passend Onderwijs” zal veel ouders en scholen de mogelijkheid geven om vormen van onderwijs te vinden die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Een vorm van onderwijs en ontwikkeling passend bij wat deze kinderen nodig hebben, uitgaand van de ontwikkeling van het betreffende kind. Waarbij ten aller tijde het recht op onderwijs en een ononderbroken ontwikkeling van het kind doorgang kunnen vinden.

Als comfortabele gezinsstad, moeten we zeker ook zorg dragen voor deze kinderen en hun ouders. Zij moeten de mogelijkheid hebben om bij uitval tijdelijk en waar nodig altijd een andere vorm van onderwijs aangeboden te krijgen.

Het Europees verdrag voor de rechten van het kind is hierin duidelijk. Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling. Dit zou niet alleen locatie gebonden onderwijs moeten zijn wat mij betreft, maar andere vormen van onderwijs moeten ook mogelijk gemaakt  worden. Om die reden vraag ik aandacht om in de gemeente Apeldoorn te mogen starten met een pilot  “Passend Onderwijs”.

Gemotiveerde scholen die diverse vormen van onderwijs mogelijk willen maken zitten vast aan wet en regelgeving volgens de onderwijsinspectie.  Hier zou wat mij betreft een pilot  soepelheid in moeten bieden voor die kinderen die het nodig hebben.  Hierin vanuit het kinderrechtenverdrag kijkend naar hoe ontwikkeld dit kind en wat kan hij of zij op dit moment aan om tot leren/ontwikkeling te komen.  Onderwijs is meer dan les in een schoolgebouw, onderwijs en ontwikkeling betreft de gehele ontwikkeling van een kind in breder perspectief gezien.

Dit is een oproep aan de Wethouder van Onderwijs.  Het onderwerp passende onderwijs gaat breder opnieuw besproken worden in de raad. Ik wil niet wachten als raadslid van Lokaal Apeldoorn en deze oproep  nu onder de aandacht brengen.  Ik wil steun vragen voor deze oproep vanuit de ouders om nu alvast de wethouder te vragen om in gesprek te gaan met de minister van Onderwijs om in Apeldoorn te mogen starten met deze pilot.

De boodschap van Lokaal Apeldoorn is helder, ieder kind heeft recht op onderwijs!

Sukran Aksoy

Raadslid Lokaal Apeldoorn