Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Een oplossing zonder probleem

6 juli 2017 Amendementen
De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 15 ('Recycleplan'),  Overwegende dat: - In het Recycleplan 2025 het voornemen staat om een recycleadviseur aan te stellen die mensen aan huis advies geeft over het beter scheiden van afval. - Deze recycleadviseur 100.000,- euro per jaar kost en wordt betaald uit de afvalstoffenheffing, waar iedereen aan meebetaalt. - Inwoners over het algemeen zelf goed weten hoe afvalscheiding werkt. - Volgens het Recycleplan er al extra informatiekanalen worden ingezet met een Recycleapp en aanvullende communicatie vanuit Circulus en de gemeente. - De gemeente meer moet vertrouwen op de eigen kracht van mensen en daarom eerst moet blijken of de extra informatiekanalen uit het Recycleplan voldoende zijn, voordat een adviseur wordt aangesteld. - Indien de noodzaak op een later moment blijkt, een recycleadviseur alsnog kan worden aangesteld.  Wijzigt het Recycleplan 2025 als volgt: - Schrapt onderdelen 2.3.1 (‘Aanstellen recycleadviseur’) en 4.3.2 (‘Aanstellen recycleadviseur (zie ook 2.3.1.)’), onder vernummering van 2.3.2 en 2.3.3 naar 2.3.1 en 2.3.2 alsmede 4.3.3 en 4.3.4 naar 4.3.2 en 4.3.3. - Schrapt de recycleadviseur op de pagina’s als genoemd in de bijlage.  En gaat over tot de orde van de dag.  Dennis Russchen D66 Jenny Elbertsen VVD Wim Willems Lokaal Apeldoorn