Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

‘Een oplossing zonder probleem’

6 juli 2017 Amendementen

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 15 (‘Recycleplan’), 

Overwegende dat: 
– In het Recycleplan 2025 het voornemen staat om een recycleadviseur aan te stellen die mensen aan huis advies geeft over het beter scheiden van afval. 
– Deze recycleadviseur 100.000,- euro per jaar kost en wordt betaald uit de afvalstoffenheffing, waar iedereen aan meebetaalt. 
– Inwoners over het algemeen zelf goed weten hoe afvalscheiding werkt. 
– Volgens het Recycleplan er al extra informatiekanalen worden ingezet met een Recycleapp en aanvullende communicatie vanuit Circulus en de gemeente. 
– De gemeente meer moet vertrouwen op de eigen kracht van mensen en daarom eerst moet blijken of de extra informatiekanalen uit het Recycleplan voldoende zijn, voordat een adviseur wordt aangesteld. 
– Indien de noodzaak op een later moment blijkt, een recycleadviseur alsnog kan worden aangesteld. 

Wijzigt het Recycleplan 2025 als volgt: 
– Schrapt onderdelen 2.3.1 (‘Aanstellen recycleadviseur’) en 4.3.2 (‘Aanstellen recycleadviseur (zie ook 2.3.1.)’), onder vernummering van 2.3.2 en 2.3.3 naar 2.3.1 en 2.3.2 alsmede 4.3.3 en 4.3.4 naar 4.3.2 en 4.3.3. 
– Schrapt de recycleadviseur op de pagina’s als genoemd in de bijlage. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Dennis Russchen D66 
Jenny Elbertsen VVD 
Wim Willems Lokaal Apeldoorn

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 15 (‘Recycleplan’), 

Overwegende dat: 
– In het Recycleplan 2025 het voornemen staat om een recycleadviseur aan te stellen die mensen aan huis advies geeft over het beter scheiden van afval. 
– Deze recycleadviseur 100.000,- euro per jaar kost en wordt betaald uit de afvalstoffenheffing, waar iedereen aan meebetaalt. 
– Inwoners over het algemeen zelf goed weten hoe afvalscheiding werkt. 
– Volgens het Recycleplan er al extra informatiekanalen worden ingezet met een Recycleapp en aanvullende communicatie vanuit Circulus en de gemeente. 
– De gemeente meer moet vertrouwen op de eigen kracht van mensen en daarom eerst moet blijken of de extra informatiekanalen uit het Recycleplan voldoende zijn, voordat een adviseur wordt aangesteld. 
– Indien de noodzaak op een later moment blijkt, een recycleadviseur alsnog kan worden aangesteld. 

Wijzigt het Recycleplan 2025 als volgt: 
– Schrapt onderdelen 2.3.1 (‘Aanstellen recycleadviseur’) en 4.3.2 (‘Aanstellen recycleadviseur (zie ook 2.3.1.)’), onder vernummering van 2.3.2 en 2.3.3 naar 2.3.1 en 2.3.2 alsmede 4.3.3 en 4.3.4 naar 4.3.2 en 4.3.3. 
– Schrapt de recycleadviseur op de pagina’s als genoemd in de bijlage. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Dennis Russchen D66 
Jenny Elbertsen VVD 
Wim Willems Lokaal Apeldoorn