Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Een lokale losse flodder?

12 januari 2022 Nieuws, Schriftelijke vragen
Een lokale losse flodder?

Met de Motie “Afsteekverbod vuurwerk” heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het college opgeroepen voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waar uiteindelijk een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht is geworden in Apeldoorn. (*1)

N.a.v. de recente berichtgeving in de Stentor (*2) heeft Lokaal Apeldoorn de volgende vragen aan het College;

  1. Wat is de schade per jaar aan gemeentelijke eigendommen de afgelopen 5 jaar (inclusief 2021/2022)?
  2. Kan het College aangeven in welk tijdvak de meeste schade is aangericht?
  3. Is het College het met Lokaal Apeldoorn eens dat het ongewenst is dat zwaarder vuurwerk (dus mogelijk ook gevaarlijker) wordt gekocht buiten de landsgrenzen?
  4. Is het College op basis van de evaluatie van de afgelopen twee jaarwisselingen bereidt een heroverweging te maken en toch nog aan te sluiten bij landelijk beleid samengaand met ontwikkeling van nieuwe lokale initiatieven?
  5. Hoe ziet het College toekomstige handhaving als zelfs België niet ver genoeg is om vuurwerk te kunnen kopen en met een lokaal vuurwerkverbod, slechts de gemeentegrens over gestoken kan worden voor het mogen afsteken van dit vuurwerk?
  6. Is het College, n.a.v. de berichtgeving van burgemeesters in de Stentor en afgelopen jaarwisseling, bereidt de motie naast zich neer te leggen en af te wachten op landelijk beleid?
  7. Kan het College aangeven wat uiteindelijk de totale kosten zijn geweest van mitigerende maatregelen afgelopen jaarwisseling?
  8. Kan het College aangeven wat hun ervaring was van deze mitigerende maatregelen. (o.a. de lasershow)?

Arjan Steenbeek

Raadslid Lokaal Apeldoorn

*1          Vuurwerk afsteken is nu echt afgelopen in Apeldoorn

*2          Abrupt vuurwerkverbod zorgt voor meer illegaal vuurwerk, vrezen burgemeesters in Oost-Nederland

Taggs: