Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Economie en ondernemen

7 januari 2018 Standpunten
Economie en ondernemen

Een goed en eerlijk ondernemersklimaat

Economie is een breed begrip. Voor ons is het van belang dat we een breed scala aan bedrijven in onze gemeente hebben waardoor het voor allerlei verschillende mensen en opleidingsniveau’s mogelijk is binnen een redelijke afstand passend werk te vinden.

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn:

 1. versterken van de toeristische- en recreatieve sector; Apeldoorn als leisurestad

  Deze sector is nu al heel belangrijk voor Apeldoorn en dat moet wat ons betreft zo blijven. Ontwikkelingen in Apeldoorn West zijn wat ons betreft mogelijk als er heldere keuzes worden gemaakt. De binnenstad kan nog nadrukkelijker een bijdrage leveren evenals Coda en Orpheus.

 2. bedrijven die actief deelnemen in de Apeldoornse samenleving

  Lokaal Apeldoorn wil dat bedrijven die zich in Apeldoorn vestigen of al gevestigd zijn maximaal worden gefaciliteerd. Wij verwachten van deze bedrijven dat ze een positieve houding hebben richting de Apeldoornse samenleving en omgeving. Dat vertaalt zich wat ons betreft in deelname in of ondersteuning van (vereniging) activiteiten. Het naar vermogen in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het duurzaam omgaan met de (leef) omgeving.

 3. herontwikkeling en vergroening van de binnenstad

  Een levendige binnenstad met kwalitatieve winkels en voorzieningen is het visitekaartje van Apeldoorn. Het levert inkomsten op en heeft aantrekkingskracht op nieuwe bedrijven en inwoners. De afgelopen jaren zijn er vernieuwingen aangebracht in de fysieke omgeving. Dat is wat ons betreft nog onvoldoende en er moet nu meer ingezet worden op de beleving van Apeldoorn. Meer groen en selectieve vergroting van het aanbod. Wij willen dat samen met ondernemers wordt nagedacht over het totale gebied en noemen daarbij de volgende zaken: herontwikkeling Caterplein, herinrichting marktplein, herinrichten markt, ontwikkelen Marktstraat/Beekstraat, realisatie nieuw parkje aan Markstraat, herinrichting Hofstraat als groene, leisure verbinding naar Brinkpark, prijs differentiatie parkeergarages, openingstijden verbeteren, meer activiteiten verspreid over binnenstad.

 4. kansen voor unieke grootschalige detailhandel bieden

  Apeldoorn is de hoofdstad van de Veluwe en zou kansen moeten bieden voor unieke grootschalige detailhandel die wat toevoegt aan Apeldoorn als leisure stad en haar regiofunctie. Daarnaast gaat het om een toevoeging die de huidige winkelbestand versterkt.

 5. werkervaringsplekken bevorderen

  Gerichte scholing moet mensen een goede kans geven op de arbeidsmarkt in onze eigen gemeente. Het is voortdurend zoeken naar de mogelijkheden om vervolgens opleiding en baan aan elkaar te koppelen. Wij vinden dat de overheid daar een stimulerende rol mag hebben waarbij de verantwoordelijkheid uiteraard bij de persoon zelf ligt om actie te ondernemen.

 6. goede voorzieningen voor dorpen en wijken

  Lokaal Apeldoorn is voorstander van voorzieningen op dorp en wijkniveau zeker waar het de dagelijkse voorzieningen betreft. De laatste jaren zijn verschillende wijkcentra verbouwt en aangepast. Met de komst van het vernieuwde Anklaar en het vervolmaken van de Eglantier worden ook hier weer stappen gezet. Ook in de dorpen is hier het nodige gebeurd, waarbij we ook sluiting van diverse voorzieningen hebben gezien. Hoewel wij dit betreuren zien we ook dat samenwerking op verschillende fronten nieuwe vormen van voorzieningen mogelijk maken die aansluiten bij de wensen van bewoners.

 7. duurzaamheid effectief inzetten en niet als hype behandelen

  Lokaal Apeldoorn is voor een gestage groei naar een duurzaam Apeldoorn met een groot draagvlak van de inwoners. Als dat snel kan zoals voorbeelden in Loenen en Kersschoten aangeven is dat prima. We moeten gestaag voortgaan op de ingeslagen weg, soms een versnelling toepassen als dat kan maar vooral de kansen die zich voordoen benutten.
  Voorlichting en 1 loket functies vinden wij een taak voor de overheid die mensen mee mag nemen in de mogelijkheden.