Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Standpunten

7 januari 2018 Verkeer en vervoer
Standpunten

Een doorstroming op de ring Als er veel verkeersopstoppingen zijn in een stad, wordt dat als zeer storend ervaren. Als…

7 januari 2018 Verkeer en vervoer
Standpunten

Een doorstroming op de ring Als er veel verkeersopstoppingen zijn in een stad, wordt dat als zeer storend ervaren. Als…

7 januari 2018 Kunst en Cultuur
Standpunten

Lokale kennis van cultuur en historie Iedereen komt er mee in aanraking, een bezoek aan de bibliotheek of kijkend naar…

7 januari 2018 Onderwijs
Standpunten

Goed onderwijs en goede huisvesting Zoals ook al gezegd bij “dorpen en wijken” is het hebben van basisvoorzieningen belangrijk. Dus…

7 januari 2018 Zorg en Welzijn
Standpunten

Goede zorg voor elke Apeldoorner Er komt veel af op de gemeenten met de drie decentralisaties, een complexe opgave met…

7 januari 2018 Veiligheid
Standpunten

Een veilige leefomgeving voor jong en oud Veiligheid is een thema dat voor veel inwoners belangrijk is. Veel van het…

7 januari 2018 Economie en ondernemen
Standpunten

Een goed en eerlijk ondernemersklimaat Economie is een breed begrip. Voor ons is het van belang dat we een breed…

7 januari 2018 Dorpen en wijken
Standpunten

Leefbare dorpen en wijken De gemeente Apeldoorn bestaat uit 11 dorpen en “de stad”. Binnen de stad zou je bijna…

7 januari 2018 Vrijwilligers en verenigingen
Standpunten

Een bloeiend verenigingsleven en actieve vrijwilligers In weinig gemeenten is het percentage vrijwilligers zo hoog als in de gemeente Apeldoorn….