Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Standpunten

7 januari 2018 Verkeer en vervoer
Standpunten

Een doorstroming op de ring Als er veel verkeersopstoppingen zijn in een stad, wordt dat als zeer storend ervaren. Als er veel geld wordt uitgegeven aan de aanleg en onderhoud van wegen, wordt gezegd dat geld beter besteed kan worden. Ziehier, een lastig dilemma. Lokaal Apeldoorn is van mening dat goede bereikbaarheid belangrijk is en is dan ook bereid daarvoor de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen. De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn: ondertunneling van wegen…

7 januari 2018 Verkeer en vervoer
Standpunten

Een doorstroming op de ring Als er veel verkeersopstoppingen zijn in een stad, wordt dat als zeer storend ervaren. Als er veel geld wordt uitgegeven aan de aanleg en onderhoud van wegen, wordt gezegd dat geld beter besteed kan worden. Ziehier, een lastig dilemma. Lokaal Apeldoorn is van mening dat goede bereikbaarheid belangrijk is en is dan ook bereid daarvoor de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen. De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn: ondertunneling van wegen…

7 januari 2018 Kunst en Cultuur
Standpunten

Lokale kennis van cultuur en historie Iedereen komt er mee in aanraking, een bezoek aan de bibliotheek of kijkend naar de bijzondere panden in de Hoofdstraat. Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel voor de compleetheid en aantrekkelijkheid van de gemeente en de beschikbaarheid is voor bedrijven en mensen een reden om zich in een stad en/of dorp te vestigen. De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn: deelname aan culturele activiteiten, zowel in vereniging als individueel…

7 januari 2018 Onderwijs
Standpunten

Goed onderwijs en goede huisvesting Zoals ook al gezegd bij “dorpen en wijken” is het hebben van basisvoorzieningen belangrijk. Dus vinden wij dat in elk dorp basisonderwijs beschikbaar moet zijn. De schoolgebouwen mogen wel breder worden gebruikt. Ook voor verenigingen moeten deze ‘s avonds beschikbaar zijn. De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn:  behoud van maatschappelijke stages Lokaal Apeldoorn is voor maatschappelijke stages. Doel is dat wij jongeren leren dat de maatschappij begint bij hunzelf en…