Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Raadsvergadering

25 maart 2018 Raadsvergadering 29 maart 2018
Raadsvergadering

19:00 Raadsvergadering1. Vaststelling raadsagenda2. Installatie van de leden van de raad3. Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad (29-2018) stukken worden later toegevoegdbijlagen 4. Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie (30-2018)5. Stand van zaken van de formatie door de informateur20:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal

25 maart 2018 Raadsvergadering 27 maart 2018
Raadsvergadering

19:00 Raadsvergadering1. Vaststelling raadsagenda2. Mededeling van de voorzitter van het presidium inzake onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw inkomende leden van de gemeenteraad3. Afscheid van raadsleden door de voorzitter van de raad20:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal

26 februari 2018 Duidingsdebat 22 maart 2018
Raadsvergadering

19:00 RaadsvergaderingTerugblik n.a.v. de verkiezingsuitslag

26 februari 2018 Raadsvergadering 8 maart 2018
Raadsvergadering

19:00 Raadsvergadering1. Vaststelling raadsagendabijlagen 2. Raadsbeschouwing terugblik raadsperiode 2014 – 20183. Vragenuurtje4. ActualiteitsvragenBesluiten raad:5. Rechtstreeks:bijlagen a. Kredietaanvraag vernieuwing drainage begraafplaats Wenum (28-2018)bijlagen 6. Bestemmingsplan Koning Lodewijklaan / hoek Sprengenweg (22-2018)bijlagen 7. Gebiedsvisie Beekbergsebroek (23-2017)bijlagen 8. Kaderwijziging bedrijvenpark Apeldoorn Noord (Zuidbroek) (24-2018)bijlagen 9. Toetreding gemeente Heerde aan de WGR Cleantech regio (25-2018)bijlagen 10. Verordening Groene Balans: compensatie en verevening van groene waarden (26-2018)bijlagen 11. Gezamenlijke huisvesting CJG en CMO (27-2018)21:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal