Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Schriftelijke vragen

12 januari 2022 Een lokale losse flodder?
NieuwsSchriftelijke vragen

Met de Motie “Afsteekverbod vuurwerk” heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het college opgeroepen voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waar uiteindelijk een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht is geworden in Apeldoorn. (*1) N.a.v. de recente berichtgeving in de Stentor (*2) heeft Lokaal Apeldoorn de volgende vragen aan het College; Wat is de schade per jaar aan gemeentelijke eigendommen de afgelopen 5 jaar (inclusief 2021/2022)? Kan het College aangeven in welk…

13 maart 2018 Huisuitzetting Wapenrustlaan 54 en het ‘Sociale Imago’ van Apeldoorn!
Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van Lokaal Apeldoorn volgens ‘Reglement van Orde van de Raad 2006’ en de gemeentewet art. 155 eerste lid. Huisuitzetting Wapenrustlaan 54 en het ‘Sociale Imago’ van Apeldoorn! Relatie: prestatie afspraken gemeente Apeldoorn met de Coöperaties 2018 Wat voorafging: een raadslid van de fractie was getuige van een huisuitzetting uit een z.g. Kangoeroewoning ( o.a. voor dubbele bewoning ivm. mantelzorg) die veel bekijks trok. Dit door veel politie, deurwaarder(s) mega stortcontainer, reinigingswagen, zuurstofflessen gesleep,…

12 maart 2018 Schriftelijke vragen aan college van B&W : Snelheid Zutphensestraat ex art 34 reglement van orde
Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde Betreft: snelheid Zutphensestraat. Dit weekend zijn wij door de aanwonenden van de Zutphensestraat geïnformeerd over de snelheid die werd gereden op de Zutphensestraat. Bij de verdubbeling van Zutphensestraat is hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd door diverse gemeenteraadsfracties. Lokaal Apeldoorn heeft hierover de volgende vragen: 1. Is het college bekend met de geschetste snelheden? 2. Herkent het…

8 januari 2018 vragen met betrekking tot de aflevering van Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht.
Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde   Betreft: vragen met betrekking tot de aflevering van Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht.   Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, doet niet aan waarheidsvinding als ouders verdacht worden van Munchausen by proxy. Dat zeggen deskundigen in de ZEMBLA-uitzending ‘Verdachte Ouders’ (woensdag 13 december 2017, om 21.15 uur bij BNNVARA…