Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Moties

8 januari 2018 “Balans bereik je samen!”
Moties

“Ga de stad in en kom met een voorstel naar aanleiding van een breed gesprek met alle betrokkenen”. Bij deze…

9 november 2017 Lokale kapitaalgoederen
Moties

Betreft: behandeling meerjarenbegroting 2018-2021 op 9 november 2017  Gehoord de beraadslagingen over de kapitaalgoederen. Betref programma 3 openbare ruimte, doelstelling 3…

14 september 2017 Motie Vliegen tegen Vleugels
Moties

De gemeenteraad van Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017  Overwegende dat: Tijdens het over vliegveld Teuge gehouden spoeddebat op…

6 juli 2017 Verscherping financiële stukken
Moties

De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 20…

6 juli 2017 minimaliseren van afval
Moties

Betreft: motie horend bij agendapunt: 15 (‘Recycleplan’)  De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 6 juli 2017. …

15 juni 2017 Dorpen verdienen LOKALE aandacht
Moties

Betreft: behandeling Voorjaarsnota Apeldoorn, op 15 juni 2017  Overwegende dat: • Dorpen sterk onderbelicht zijn in deze voorjaarsnota • Een eerste stap…

15 juni 2017 Lokale fietsverbinding Klarenbeek
Moties

Betreft: behandeling Voorjaarsnota Apeldoorn, op 15 juni 2017  Overwegende dat: – een vrijliggend fietspad langs de Elsbosweg de veiligheid van de…

15 juni 2017 Eenzame lokale ouderen
Moties

Betreft: behandeling Voorjaarsnota Apeldoorn, op 15 juni 2017  Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers in Nederland. Hiervan voelt meer…

15 juni 2017 Lokale vrijwilligers verdienen een trofee
Moties

Motie: Lokale vrijwilligers verdienen een trofee  Betreft: behandeling Voorjaarsnota Apeldoorn, op 15 juni 2017  Overwegende dat: – Vrijwilligers het cement in…