Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Amendementen

8 januari 2018 Zorgvuldig en doelmatig cameratoezicht
Amendementen

Betreft: behandeling 7E wijziging APV 2014 De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 9 november 2017, gehoord de discussie over de APV, overwegende dat: cameratoezicht doelmatig is omdat het bijdraagt aan de objectieve en subjectieve veiligheid; Apeldoorn geen politiestaat wil zijn en daarom met cameratoezicht vanuit het oogpunt van privacy, nut en noodzaak uiterst zorgvuldig wil omgaan; behalve de inzet van vaste camera’s in door de gemeenteraad vastgestelde gebieden ook de inzet…

14 september 2017 Verkeersontsluiting
Amendementen

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning) Overwegende dat: Besluit: De zinsnede op pagina 4 van het raadsvoorstel te wijzigen naar: “Ten aanzien van de verkeersontsluing hebben verschillende ondernemers een alternaef plan voorgesteld. Het college zal onder andere deze variant in het najaar verder onderzoeken en de gemeenteraad later dit jaar een voorstel voorleggen voor een geschikte verkeersontsluing, die recht doet aan de bezwaren van de ondernemers…

14 september 2017 Verkeersontsluing Hornbach
Amendementen

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling Bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning)  Overwegende dat: Verschillende ondernemers op de Voorwaarts tijdens de Polieke Markt op 7 september een alternatief plan hebben aangedragen voor de verkeersontsluing van de Hornbach-locatie;  Wethouder Cziesso tijdens de vergadering van de Polieke Markt heeft toegezegd de voorgestelde optie voor de verkeersontsluing serieus te zullen onderzoeken;  Op pagina 4 van…

6 juli 2017 Inwoners mogen zonder extra kosten kiezen voor grijze container
Amendementen

Betreft: De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij het agendapunt nieuw afvalbeleid “Recycleservice 2025” Overwegende dat: · de doelstelling om restafval in stappen te verminderen onderschreven wordt, en dat voor het halen van deze doelstelling maximaal draagvlak nodig is wat door het berekenen van een aanschafprijs (25 euro) en extra service kosten (geschat tussen 2,50 en 5,00 per aanbieding) boven op de variabele kosten ernstig wordt…