Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Amendementen

8 januari 2018 Zorgvuldig en doelmatig cameratoezicht
Amendementen

Betreft: behandeling 7E wijziging APV 2014 De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 9 november 2017, gehoord…

14 september 2017 Verkeersontsluiting
Amendementen

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica…

14 september 2017 Verkeersontsluing Hornbach
Amendementen

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling Bestemmingsplan Laan van…

6 juli 2017 Inwoners mogen zonder extra kosten kiezen voor grijze container
Amendementen

Betreft: De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij het agendapunt nieuw…

6 juli 2017 Een oplossing zonder probleem
Amendementen

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 15 (‘Recycleplan’), Overwegende…

6 juli 2017 ‘Een oplossing zonder probleem’
Amendementen

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 15 (‘Recycleplan’),  Overwegende…

6 juli 2017 Inwoners mogen zonder extra kosten kiezen voor grijze container
Amendementen

Betreft: De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij het agendapunt nieuw…

6 juli 2016 Lokale knelpunten in Dorpen!
Amendementen

Betreft: Behandeling Jaarstukken, Raad Apeldoorn, 2016 op 06 Juli 2016  Agendapunt: raadsvoorstel: bestemmingsvoorstellen: punt D: Reserve wegen 3,0 mln. onttrekking…